Film Színház Muzsika, 1976. július-december (20. évfolyam, 27-52. szám)

1976-09-25 / 39. szám

Gyermekműsor A négy és fél rabló, a Déryné Színház gyermekmusical újdonsága eredetileg A két Mamed címmel azerbajdzsán népmesékből szőtt bábjáték volt. Csorna Sándor ültette át élő színpadra és először a békéscsabai Jókai Színház ját­szotta nagy sikerrel. Most Csongrádi Mária rendezésében az Állami Déryné Színház is műsorára tűzte. A főpróba meghívott gyermek nézőseregének viharos közbekiáltásai, tapsai hallatán csak helyeselni lehet a békéscsabai bemu­tató után a Déryné színházbeli premiert. Régen láttunk­­hallottunk olyan gyermekek számára írott darabot, amely (Brandt István jól érthető-mondható tréfás, humoros dal­szövegeivel, Tomsics Rudolf invenciózus zenéjével) ennyire közel jutott volna a gyerekekhez. A szereplők közül a Gothárt alakító Szegedi Jolánt em­lítjük elsőnek, de dicséretet érdemelnek mind a többiek is: Czéh Gitta, Molnár Miklós, Borhy Gergely, Rajna Mi­hály, Király Aurél, Galgóczy Imre, Kiss László, valamint a szamárbőrbe bújtatott Putnik Judit és Cs. Szabó István. A négy és fél rabló című zenés mesejáték szerelmespárja. Aziz: Király Aurél és Gothár. Szegedi Jolán (MTI fotó) Stefanik Irén A színházművészet oda­adó, áldozatos és szerény munkása távozott el Stefa­­nik Irén halálával a ma­gyar művészeti életből. Akárhol játszott, Egerben, Békéscsabán, Győrött vagy Sopronban, alakításait rendkívüli gondosság, szel­lemi készenlét, a színpad és a közönség áhítatos tisz­telete hatotta át. Játszott klasszikus és modern hős­nőket, skaraidtenszerepeket, a szenvedély izzását épp úgy meg tudta szólaltatni, mint a játékosság hangula­tait. Nehéz, kemény küz­delmet folytatott a pályá­ért, ezért tudta oly oda­adással szolgálni; a művé­szet az ő számára sosem a tündöklés, hanem a társa­dalmi és művészi cselekvés fóruma volt... Varga D. József Varga D. József volt A mosoly országa Hadfaludy Ferije azon a szolnoki elő­adáson, amelyen a nemrég elhunyt Berta Erzsébet, Szu Cseng herceg húga­ként, első sikerét aratta. Most már Varga D. József is örökre hiányzik abból a hajdani gárdából. Színészi pályafutásának tekintélyes részét a szolnoki Szigligeti Színházban töltötte, főként vidám szerepeket játszott, egész egyénisége a derűre volt teremtve. Utolsó évei­ben többször fellépett az Erkel Színházban, a János vitéz francia királyaként; fanyar humorral, emberi mélységgel alakította ezt a koronás tutyimutyi -ember­két, a legifjabb közönség nagy örömére. 27­ ­ KORUNK ZENÉJE A BUDAPESTI ZENEI HETEK MŰSORÁN 1976. SZEPTEMBER 29.—OKTÓBER 10. A RÓZSAVÖLGYI ZENEMŰBŐL!’ AJÁNLATA: HANGLEMEZEK: .... pld. Bartók Béla GYERMEKEKNEK — zongorára Közreműködik: Zempléni Kornél — — — 60,­— Ft .... pld. Durkó Zsolt: FIRE MUSIC — szextett fuvo­lára, klarinétra, zongorára, mélyhegedűre, és gordonkára. Vezényel: Lehel György. ICONOGRAPHY No. 1 — két viola da gam­­bára és csembalóra. Közreműködik: Banda Ede, Mező László, Sebestyén János. ICONOGRAPHY No. 2 — kürtre és kamara­­együttesre. Közreműködik: a Budapesti Ka­maraegyüttes. Vezényel: Mihály András. ALTAMIRA — kamarakórusra és zenekarra. Közreműködik: a Magyar Rádió és TV Szimfonikus Zenekara és Kamarakórusa. Vezényel: Lehel György — — — — — 60,— Ft .... pld. FUVOLAMUZSIKA. MATUZ ISTVÁN XX. SZÁZADI MŰVEKET JÁTSZIK Messiaen: Le merle noir. Sári József: Con­­templazione. Boulez: Szonatina. Martin: Ballada. Prokofjev: II. (D-dúr) szonáta op. 95. Közreműködik: Benkő Zoltán (zongora) 60.— Ft .... pld. Kadosa Pál: VI. SZIMFÓNIA op. 62 — IV. ZONGORAVERSENY op. 63 — VII. SZIM­FÓNIA op. 64. Közreműködik: Kiss Gyula (zongora), Dőry Zoltán (hegedű), a Magyar Rádió és TV Szimfonikus Zenekara és az Állami Hangversenyzenekar. Vezényel: Erdélyi Miklós — — — — — 60,— Ft .... pld. Kodály Zoltán: PSALMUS HUNGARICUS op. 13 — tenorszólóra, énekkarra és zenekarra FÖLSZÁLLOTT A PÁVA — változatok egy magyar népdalra. Közreműködik: Simándy József (ének), a Budapest Kórus, a Magyar Rádió és TV Gyermekkórusa, az Állami Hangversenyzenekar. Vez.: Doráti Antal 60.— Ft .... pld. MAI MAGYAR SZERZŐK CIMBALOM MŰ­VEIBŐL JÁTSZIK FABIAN MARTA Kurtág György: Szálkák — Kurtág György: Nyolc duó hegedűre és cimbalomra. Közre­működik: Hevesi Judit. Kurtág György—Gulyás László: Egy téli alkony emlékére. Sáry László: Sounds — részletek. Láng István: Improvizáció. Szoko­­lay Sándor: Sirató és kultikus tánc. Petro­­vics Emil: Nocturne. Stravinszky: Rag­time Közreműködik: a Budapesti Kamaraegyüttes 60.— FI KOTTÁK: .... pld. Bartók Béla: GYERMEKEKNEK 1—4. — — 40,— Ft .... pld. Durkó Zsolt: ICONOGRAPHIA No. 2. — partitúra — — — — — — — — — — 30,— Ft .... pld. Kadosa Pál: IV. ZONGORAVERSENY op. 63. 2 zongorára, négy kézre — — — — — — 35,— Ft .... pld. Kodály Zoltán: FÖLSZÁLLOTT A PÁVA — kispartitúra — — — — — — — — — 30,— Ft ___pld. Kodály Zoltán: PSALMUS HUNGARICUS — kispartitúra — — — — — — — — — 132,— Ft .... pld. Kurtág György: NYOLC DUÓ — hegedűre és cimbalomra — — — — — — — — 20,— Ft .... pld. Kurtág György: SZÁLKÁK — cimbalomra 15,— Ft .... pld. Sári József: CONTEMPLAZIONE — fuvolára és zongorára — — — — — — — — — 16,— Ft A felsorolt hanglemezek és kották egyenként is megrendel­hetők. Postán utánvéttel szállítunk. Kérjük, szíveskedjék a megrendelőszelvényt kitölteni és bo­rítékban címünkre elküldeni. CÍMÜNK: ÁLLAMI KÖNYVTERJESZTŐ VÁLLALAT RÓZSAVÖLGYI ZENEMŰ­BOLTJA (1052 Budapest, V., Martinéni tér 5.) A MEGRENDELŐ NEVE: — — — — — — — — — — — PONTOS CÍME (irányítószámmal)— — — — olvasható aláírás

Next