Film Színház Muzsika, 1977. július-december (21. évfolyam, 27-53. szám)

1977-08-27 / 35. szám

TELEVÍZIÓ televízió televízió televízió­ njéből, amit az tett egyedül­állóvá, hogy a teljes irodal­mi anyag visszaadása helyett mint egy nagyon jó tanul­mány, az alapeszmét adta, úgy, ahogyan az a tévéjáték közvetítőinek egyénisége sze­rint a jelen számára lénye­ges. Fehér György, aki szerin­tem eddig a legközelebb ju­tott a tévés eszközök felhasz­nálásához, tulajdonképpen megkerülte magát a tévéjá­tékot és inkább azt mutatta meg, hogy hogyan kell átvál­toznia az olyan, színpadon már nagyon kidolgozott mű­veknek, mint a III. Richárd vagy a Volpone, ha a tévében jelennek meg. Fehér György rendezésében mind a két színmű azt a különös, oda­sugdosó intimitást adta, ami az intim környezetben nézett tévén kívül máshol elképzel­hetetlen. Dömölky János Gyilkosok című tévéjátékát én írtam, ebben azt a trükköt alkalmaztuk, hogy a történet egyik szereplőjét hasonlóan kérdezgetik, mint a riportok­ban szokás, ő pedig az élő­beszéd zagyván rejtőzködő és magyarázkodó természetes­ségét utánozva válaszol, így aztán látszólag nem a tévéjá­ték készítői leplezik le, hanem a néző, aki egyre indulato­sabban figyeli az elé kerülő és senki által nem zavart ha­­zudozást és képmutatást. E­­zek a tévéjátékok újsze­rűségük ellenére sem­ változtattak semmit a tévéjá­ték helyzetén. Mindenekelőtt azért, mert a kritikusok — mint alkalmi kritikussal, oly­kor velem együtt — mindig készségesen elverik a port a tévé torzszülöttein, de mintha érzéketlenek lennének a tévé­szerűséggel szemben, ezeket is besorolták a többi közé, többnyire mint jó tévéjátéko­kat, a különbségeket csak mellesleg említve és még úgy is idegen terület felől köze­lítve; a Bűn és bűnhődés fel­dolgozása ezek szerint „tévé­esszé” lett, a Gyilkosok „ál­dokumentumjáték", a III. Richárd pedig egyszerűen csak „a tévé legjobb rende­zői teljesítménye”, mintha az utóbbi például csak fokozati­­lag különbözne a tévé máso­dik legjobb rendezői telje­sítményétől. A hatástalanság másik lehetséges oka, hogy Szinetár és Dömölky válto­zatlanul készítenek hagyomá­nyos „tévéjátékot”, Fehér György módszere pedig any­­nyira egyéni, hogy egy har­madik színmű esetében már manírosnak hatna. Minden­esetre annyi bebizonyosodott, hogy lehetséges elsődlegesen a tévéhez kötődő művészi al­kotásokkal próbálkozni. A próbálkozás csak az első lé­pés, amit eredményeknek ak­kor nevezhetünk, ha a máso­dik is megtörtént. Ehhez vi­szont feltétlenül szótározni kell azt a tévényelvet, ami a té­véjátékoktól függetlenül már létrejött és amit a néző egye­lőre jobban „beszél”, mint a tévéjáték-készítők. A meglevő tévényelvet természetesen semmilyen „elő-esztétika” nem teheti egy megszülető tévéművészet nyelvévé, az csak alkotói próbálkozások és azok eredményei által vehető birtokba­ több sikert. Statisztikai adatok szerint a húsz év legsikere­sebb dala a Hull az elsárgult levél, amelynek lemeze a magyaron kívül francia, orosz, olasz, német nyelven is megjelent. — A személyi igazolványában ez áll: szövegíró. Mit le­het tenni azért, hogy jó legyen a szöveg? — Erre csak saját tapasztalatból válaszolhatok. Szerin­tem semmiféle szövegírói recept nem létezik. Általában a barátság, a szerelem, a természeti jelenségek hangulatát fogalmazom meg úgy, mintha levelet írnék valakinek. Egy elképzelt személynek szánom mindegyiket, s nagyon örü­lök annak, ha az mind több címzetthez talál el. Csenterics Ágnes már sok könnyűzenei műsort készített. — Igen, de ez valahogy mégis más lesz annyiban, hogy a szövegírót mutatjuk be. A két évtized legjobb dalait, a slágereket a mai néző is szívesen meghallgatja. Rohan az idő címmel az elmúlt évben felidéztük már S. Nagy né­hány számát, amelyek bár az idő valóban rohan, még ta­lán ma is slágerek. Kuplét, zenés tévé­játékhoz szöveget is ír S. Nagy Ist­ván, de dolgozott már filmzenéhez is, s bemutatkozott úgy is, mint énekes. — Ez tulajdonképpen még fiatalkori botlásom volt, énekesnek képzeltem magam, holott roppant lámpalázas vagyok. De mindenáron pódiumra vágytam, jó barátaim hiába is igyekeztek erről a tervemről lebeszélni. Payer András oldalán így több mint öt esztendőt áténekeltem. Sz. É. műsor Aug. 30-tól szept. 4-ig AUGUSZTUS 30. KEDD: 16.28. Hírek. 16.35: Nagymama. Lengyel rajzfilm. 16.45: Adagio. Balettfilm. 17.50: Óvodások filmműsora. Kisfilm­­összeállítás 18.20: Víz, víz, víz. A Horizont Szerkesztőség műsora. 18.40: Nyomozás a zöld házikó után. Ironikus do­­kurentumfilm. 19.10: Esti mese. 1­9.29: Tévétorna. 19.30: Tv-hiradó. 20.00: Göncz Árpád: Magyar Médeia. Tragédia két részben. A József Attila Színház előadása, felvételről. 21.55: Az előadásról jutott eszembe... Katonáné dr. Sol­tész Mártával beszélget dr. Váradi György. 22.15: Tv-hir­­adó 3. 22.25: Jack Jones műsora. 1. műsor. 20.00: Az aranykehely. 20.50: Tv-híradó 2. 21.10: Egészsé­günkért! 21.15: Moravia Afrikája. Alberto Moravia és Andrea Andermann útifilmje V/5. rész. AUGUSZTUS 31. SZERDA: 3.59: Tévétorna. 9.05: Óvodások filmműsora. Kisfilm-ösz­­szeállítás. 9.35: Idesüss! 10.00: Ibelta. Tudományos hiradó. 10.40: Columbo. A bűn jelöltje. 16.23: Hírek. 16.20: Felfedező úton Észak-Amerikába­*. 16.55: Tempo ’77. Inter­­vízió-átvétel az NDK Televízió műsorából. 1­7.36: Közműve­lődés közelről 18.45: Szépen, jól magyarul. 19.00: Reklám­­műsor. 19.10: Esti mese. 19.20: Tévétorna. 19.39: Tv-híradó. 20.00: Az oltári szentség hintája. Tévéjáték Prosper Méri­­mée színművéből. 21.00: Kanadai randevú. 21.55: Tv-híradó 3. 22.05: A Nemzeti Színház a Szovjetunióban. .. műsor. 20.00: A Maine Montparnasse negyed. Egy változás képei. 20.40: Tv-híradó 2. 31.09: ZENÉS NYÁRI ESTÉK. A csend­háborító. SZEPTEMBER 1. CSÜTÖRTÖK: 15.28: Hírek. 16.35: TELESPORT. 18.10: SugárbányászCK Riportfilm. I. rész: És ön szerint? 18.30: Megújulás. Riport­­műsor. 19.10: Esti mese. 19.20: Tévétorna. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Sztrogoff Mihály. Francia—olasz—nyugatnémet film­­sorozat. 20.55: Jogi esetek. 21.30: Kezdéskor. 2210: Tv­­híradó 3. 22.20: Római klub: László Ervin. Portréfilm. 2. műsor. 20.00: Művészek a porondon. 21.20: Tv­híradó 2. 21.40: Az aranykehely III/2. rész. SZEPTEMBER 7. PÉNTEK: 16.13: Hírek. 16.20: Halászat és vadászat. Kanadai rövid­­filmsorozat. XIII/3. rész: Indiánok. 16.45: Perpetuum mo­bile. 17.30: Sugárbányászok. Riportfilm. 2. rész. ..Fény meg árnyék­. 18.00: Ideiglenes lakóhelye: a munkásszál­lás. Riportműsor. 18.40: A Vietnami Szocialista Köztársaság nemzeti ünnepén. 19.10: Esti mese. 19.20: Tévétorna. 19.30: Tv-hiradó 20.00: Delta. Tudományos hiradó. 20.25: Hálaadó ünnepi, vendég. Amerikai film. 21.15: Panoráma. 21.40: At­létikai Világ Kupa. 22.20: Tv-hiradó 3. 22.30: Képtelen ké­pes történelem. Homérosz mondja I. 2. műsor. 20.00: Ernesto Bitetti gitározik. 20.20: Az elsüllyedt kincs. Francia rajzfilm. 20.35: Emberek és öntvények. 21.00: Tv­­híradó 2. 21.20: Az aranykehely. Angol tévéfilm III/3. rész. 22.10: Dallal . . . Részletek a Vörös Dalok Fesztivál műsorá­ból. SZEPTEMBER 3. SZOMBAT: 8.59: Tévétorna (ism.). 9.05: Perpetuum mobile. 9.55: Sztro­goff Mihály. Francia—olasz—nyugatnémet filmsorozat VITS rész. 10.50: Verseny. Szovjet film. 13.43: Fejezetek az állat­lexikonból. Ismeretterjesztő filmsorozat XV­ 12. rész: A med­vék­. 14.15: Hírek. 14.20: Bácsi kérem, hol lehet itt focizni? 15.35: Sugárbányászok. Riportfilm. III. rész: örök rangadó. 18.10: Műsorainkat ajánljuk! 16.37: Kajak-kenu Világbaj­­nokság. Döntök. 17.55. ..A lány kérje meg a legényt”. Bé­kés Itala műsora. 18.20: Tájak, városok, emberek . . . 18 .3: Egymillió fontos hangjegy. A Televízió könnyűzenei soro­zata. 19.15: Cicavízió. 19.25: Tévétorna. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Gusztáv, az aranyásó. Magyar filmsorozat XXVI . rész. 20.05: A rózsaszín párduc. 22.00: Tv-híradó 3. 22 IC: Reklámműsor. 22.15: Atlétikai Világ Kupa. Közvetítés Düs­seldorfból, felvételről. 2. műsor: 20.00: Machiavelli: Mandragora. Zenés játék két részben. Közben Tv-híradó 2. 21.55: Doktor a háznál. 5. ..Nézzen a szemembe !” SZEPTEMBER 4. VASÁRNAP: 8.59: Tévétorna. 9.35: Wickie. NSZK rajzfilmsorozat. 8. rész: A sirály sziget. 10.00: Marek Piegus hihetetlen kalandjai. Lengyel gyermekfilmsorozat. 8. rész: A kaland. 10.30: Hí­rek. 10.35: Hatévesek lettünk. Verses, zenés műsor. 11.05: CSAK GYEREKEKNEK! Kisfilm-összeállítás. 13.03: IV. Nem­zetközi Felnőtt Bábfesztivál. 3. Népművészet a bábszínpa­­d­on. 13.50: Vidocq újabb kalandjai. VII/7. rész: A fekete tű. 14.45: Olajbányászok. Dokumentumfilm-etüd. 15.00: TE­LESPORT. Kajak-kenu Világbajnokság. Döntők. Közvetítés Szófiából. Atlétikai Világ Kupa. Közvetítés Düsseldorfból. 17.30: Tanévnyitó. 18.40: Esti mese. 18.50: Tévétorna. 19.00: A Hét 20.00: Hírek. 20.05: Nagyezsda. 21.35: Sporthí­rek. 21.45: Vendégünk: Pedro Lavirgen. 22.15: Hírek. 29

Next