Film Színház Muzsika, 1980. július-december (24. évfolyam, 27-52. szám)

1980-07-05 / 27. szám

HUSZONKILENC Sybil Danning néhány évvel ezelőtt még orvosi asszisztensnő volt Salzburg­ban, három év óta viszont már jól jegyzik a nevét a hollywoodi sztárlistán. Még az sem zavarja, hogy ed­digi filmjeiben csaknem mindig meg kellett halnia: a Richard Burton mellett játszott Kékszakállban egy csillár okozta a vesztét, a Meteor című katasztrófa­filmben lavina temette el, a Thunderbolt-műveletben mint terroristát lőtték agyon Klaus Kinski mellett. Sa­többi. A huszonkilenc éves Sybil Danning szerepel Ro­bert Sacchi partnereként A Bogart-arcú férfi című bűn­ügyi filmben.­­ Képünkön: Sybil Danning és Robert Sacchi. (Quick) VISSZATÉRÉS BRIDESHEADBA Egy férfi melankolikusan fölidézi a múltját: erről szól a Visszatérés Bridesheadba című film, amelynek történe­te Angliában pereg, tehát főként Velencében és Málta szigetén forgatják. És elvét­ve Oxfordban is... A múl­tat idéző férfi: Laurence Olivier. Partnernője: Sté­phane Audran. — Képünk: Laurence Olivier egy velen­cei palota erkélyén. (Ciné Revue) A SOROZAT MŰVÉSZETI VEZETŐJE Roman Karmen, a televí­zióban látható húszrészes so­rozat, a Húsz év történelem művészeti vezetője - aki a sorozat munkálatai közben hunyt el — 1906-ban szüle­tett. Az Ogonyok fotóripor­tereként kezdte pályafutását. Első fényképe, amelyet egy későbbi interjúban „nagyon gyengének” nevezett, 1923- ban jelent meg a lapban. Roman Karmen később be­iratkozott a Filmművészeti Főiskolára és 1932-ben vé­gezte el. Azóta a moszkvai Központi Dokumentumfilm stúdiójában dolgozott. Vé­gigfényképezte 1936-tól a spanyol polgárháborút, 1941- től pedig a győzelemig a Nagy Honvédő Háborút. Filmet forgatott a kubai forradalomról, majd Latin- Amerikáról. „Békés” művei közül legnagyobb sikert az PANORAMA Elbeszélés a kaspi-tengeri olajmunkásokról című filmje aratta. Ez volt a válasza ar­ra a kérdésre: lehetnek-e békés munkáról szóló filmek olyan drámaiak, mint a há­borúsak. - Ez a film - mondotta Roman Karmen - az ele­mekkel vívott harcról szól. S az ember diadala olyan drá­mai lehet, hogy mindenkit magával ragad. Nem vélet­lenül szenteltem két évet en­nek a témának. Van felszíni drámaiság, és van mélyen rejtőző. Ennek felfedezése erősebb hatást kelthet, mint­­ az ágyuk, a tűz és a halál. Roman Karmen a Húsz év történelem című sorozatban azért is mutatta be ismét az ágyút, a tüzet és a halált, hogy az emberiség nagy ta­nulságául szolgáljon, hogy a jelen és a jövő dokumenta­­ristáinak, az elkövetkező Ro­man Karmeneknek ne kell­jen soha többé ágyút, tüzet és halált fényképezniük... — Képünkön: Roman Karmen, munka közben. (APN-fotó) SALZBURG HATVAN ÉVE Hat évtizeddel ezelőtt, 1920. augusztus 22-én hangzott föl a salzburgi dóm előtti szabadtéri színpadon a Jedermann, a gazdag ember haláláról szóló ó-angol legenda, amelyet Hugo von Hofmannsthal írt német versekbe. Max Reinhardt volt az előadás rendezője; az ő szellemi vezetésével működtek a salzburgi ünnepi játékok mindaddig, amíg a zseniális rende­zőt a barbárság el nem üldözte hazájából. Egy évvel az in­dulás után már hangversenyekkel, két évvel később opera­előadásokkal bővült a program. Richard Strauss, Bruno Wal­ter, Arturo Toscanini, Hans Knappertsbusch, Wilhelm Furt­wängler, Clemens Krauss neve fémjelezte Salzburg zenei ese­ményeit a második világháború éveiig. Az utóbbi évtizedek­ben Karl Böhm, Herbert von Karajan, Leonard Bernstein, Claudio Abbado és mások a zenei események vezető művé­szei. A Jedermannt is minden évben előadják. 27

Next