Film Színház Muzsika, 1981. január-június (25. évfolyam, 1-26. szám)

1981-01-17 / 3. szám

TV-SHOW KÉSZÜL A „SZ­fiHIBÁS - Hogyan kezdődött? Vá­ratlan és meglepő római meghívással. Csak annyit tud­tam, hogy Don Lurio szeret­ne megismerkedni velem - emlékezik vissza, itt a MA­FILM fóti stúdiójában Csente­­rics Ágnes rendező, a Szűcs Judittal készülő műsor átál­lási szünetében. - Aztán megtudtam, eljutott Rómába egyik műsorom felvétele, és ez találkozott Lurio szándé­kával, miszerint szeretne Ma­gyarországra jönni, és partne­rül engem választott. Don Lurio New Yorkban született, és a festészet mel­lett tanult klasszikus balettet. Hamarosan állást kapott a Broadway-n, majd Las Vegas és Hollywood következett. Az első önálló show-fellépése Sinatrával és Brandóval volt. Amerikai turnéján látta meg Chevallier, aki áthívta Euró­pába. Az első állomás Lon­don. Párizsban tánciskolát nyitott, és „növendékei” között volt Juliette Greco, Becaud és néhány más világsztár. Cathe­rine Valente hívta egyik Olaszországban készült mű­sorába, Rómába. Tévéműso­rainak számát félezerre teszi, de ma is szünet nélkül dolgo­zik. Egy-egy számát egy-egy hétig próbálja, formálja, ala­kítja mindennapos munkával, és ekkor még csak ő és mun­katársai tudják. Amíg itt járt, egyik legfontosabb tanulni­­valója, a magyar nyelv volt. Szűcs Judit műsora, amely­nek felvételéről képeink be­számolnak, így most Don Lu­rio és az NDK balettkar ven­dégfelléptével készül Csente­­rics Ágnes rendezésében. Képeinken: Szűcs Judit, Don Lurio és az NDK televízió tánckara felvétel közben.

Next