Film Színház Muzsika, 1981. július-december (25. évfolyam, 27-52. szám)

1981-10-24 / 43. szám

PANORAMA KETTŐ EGYSZERRE Katie Esposito két új fran­cia filmben is játszik. Az egyik címe: Prends ta Rolls et va pointer; ezt Richard Balducci rendezte. Katie Esposito, aki Miss Cotes du Roussillont alakítja, nagy kedvvel komédiázik Micheli­né Luccioni és Jean Lefevre oldalán. A másik film cime: Solarium, ebben Marc Bour­­reau rendezte a fiatal szí­nésznőt. - Képünkön Katie Esposito. (Paris Match) ÓLOMIDŐ Velencében több díjat nyert az Ólomidö című nyugatnémet film. Rende­zője a harminckilenc éves Margarethe von Trotta. Né­met és francia irodalmat tanult Münchenben és Pá. rizsban, majd diplomát szerzett a müncheni színi­­iskolán. Frankfurti és mün­cheni színházakban műkö­dött, 1968-tól pedig főleg mozi- és tévéfilmekben ját­szott, olyan rendezőkkel, mint R. W. Fassbinder és Volker Schlöndorff, akinek a felesége. 1970 óta Schlöndorff filmjeinek társ­­szerzöjeként is tevékenyke­dett, majd áttért a rende­zésre. Az Ólomidő két leány­­testvér története, akik a háború idején születtek, szigorú, vallásos légkörben nevelkedtek, majd 1968- ban részt vettek a politikai megmozdulásokban. Ma­rianne és Juliane merőben ellentétes karakterek. Ma­rianne börtönbe kerül és ott meghal. Juliane nem hiszi el, hogy testvére öngyilkos lett. Megpróbálja kideríte­ni halálának körülményeit. „A testvérek történetét Ju­liane szemszögéből látta­tom - nyilatkozta Marga­rethe von Trotta —, az ő szemével nézek előre és vissza.” A MESTERSÉG ÖRÖME Az Alain Delonnal készített interjúban a Ciné Revue munkatársa megkérdezte a hires sztártól: azért vállalko­­zott-e új filmjének rendezé­sére, mert színészként nincs már mondanivalója?- Még nem bizonyítottam be mindent mint színész — mondta Alain Delon. - Sok érdekeset szeretnék még csi­nálni; remélem, lesz rá lehe­tőségem. A színész különbö­ző szerepeket játszik élete különböző szakaszaiban, és még mindig akad olyan, amelyet meg sem közelitett. Magamat úgy tekintem, mint filmszokembert. Bár hivatalo­san először szerepeltem a Pour la peau d'un flic cím­listáján rendezőként, félhiva­talosan már többször közre­működtem. Tizenkét éve pro­ducer is vagyok, vállalkozó, és ezen belül mindent csinál­tam, ami a filmkészítéssel összefügg. Lehet, hogy nem rendezek többet, de akkor is öröm számomra, hogy mes­terségem minden csinját-bin­­ját megismertem. - Képün­kön: Alain Delon. MESTERPOFON Az év egyik legsikeresebb szovjet filmje a jereváni Ar­menfilm produkciója, a Po­fon. A film főhőse Törik, egy elárvult kisfiú, akit rokonai, Turvanda és Grigor örökbe fogadnak és saját gyerme­kükként nevelnek. Törik, az ál­modozó, csendes fiú, hama­rosan a gyermektelen házas­pár legfőbb öröme, boldog­sága lesz. Grigor egy nap el­határozza: megtanítja saját mesterségére, szabót farag belőle. Törik kitűnő tanít­ványnak bizonyul, sőt túlszár­nyalja Grigor tudását is, úgy­hogy a mesterek tanácsa előtt elkészített ruhoremeké­­nek bemutatása után meg­kapja a hagyományos „mes­terpofont", mellyel a céh tagjává és szabómesterré avatják. Nem sokkal később azonban Törik nevelőapja és tanítója, Grigor meghal és a megözvegyült Turvanda - ősi szokás szerint - feleséget ke­res „gyermekének” ... Ám Tö­rik ekkor kapja a nem várt és nem látható második po­font. A helybeli lányok ugyan­is hallani sem akarnak róla, aki szabóként női munkát végez, ezért nem számíthat környezetében férfinak ... És akkor egy nap - enyhébb büntetésképpen — egy javí­tóintézet lánycsoportja érke­zik a városba. Szabadon jár­­nak-kelnek, különböző házak­nál, mestereknél próbálnak elhelyezkedni, fgy találkozik Törik az állást kereső Angel­­lal, és nyomban beleszeret. Keserves harcot kell vívnia környezetével, míg Angelt el­fogadja a város, és a gyö­nyörű fiatal lány a felesége lehet... 27

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék