Film Színház Muzsika, 1981. július-december (25. évfolyam, 27-52. szám)

1981-08-22 / 34. szám

Duplaélű kés villan — valódi —, hadonásznak a fiatal lány arca előtt — iga­zán —, a formás láb lendül, huligán szájából repül a ci­garetta, a kés ívben tűnik el az éjszakában. Linda, a lány. Rendőrnyomozó. „A Magyar Karate Szö­vetség Taekwon-do szak­ága oklevele, amely tanú­sítja, hogy Görbe Nóra, a Magyar Karate Szövetség Taekwon-do szakágának sportolója a Nemzetközi Taekwon-do Szövetség (I. T. F.) mester instruktora előtt tett sikeres vizsgán a mai napon a 6. gup fokozat zöld öv minősítést érte el. Harmat László vizsgázta­tó.” (Taekwon-do: „A kéz­zel és lábbal küzdés művé­szete ... Az önvédelem művészete.”) Linda, a rendőrlány: Gör­be Nóra, a forgatásra stíl­ és (szerepéhez) célszerűen Babetta motoron érkezik. Egy napon át tanulta, egy délután irányította — ren­dőr egyenruhában — a for­galmat a Clark Ádám té­ren . .. Linda, az izgalmas, szóra­koztató tévé-krimisorozat. A fotómodell: a sorozat el­ső része. Madárkereskedés, furcsa rekeszek a tengerimalac ketrecén. Kábítószer, hul­lák. „A por az italba, az ital egy rúzsos szájba öm­lik. Üdvözült mosoly.” Egy szökés-vöröses hajú fiatal­ember kiabál, instruál, fi­gyel áhítattal, ugrik az ope­ratőr mögé, a felvétel kez­detét jelző csapó elé, min­denütt ott van, hozza a kel­lékeket, gesztikulál a szí­nészeknek, jegyzetét vizs­gálja — ő a rendező, s egy­ben aki kitalálta a soroza­tot: Gát György (vagy aho­gyan barátai, kollégái hív­ják: Pörkölt, Pori). Gát György tizenhárom éve dolgozik a televízióban. Volt: világosító, segédope­ratőr, kameraman, rende­zőasszisztens. Most: rende­ző. Legutóbbi munkái — amelyet valószínűleg késő ősszel láthatnak majd a né­zők a televízióban: Szegény Avroszimov, Utolsó autó­busz (ezt a Fiatal Művé­szek Stúdiójának készítet­te), valamint az Omlet (Ivó Bresán: Paraszthamlet cí­mű művéből). A Linda-sorozat ötlete hét évvel ezelőtt született. Megismerkedett akkor egy lánnyal, aki a rendőrség gyermekvédelmi osztályán dolgozott. Úgy nézett ki, mint egy másodikos gimna­zista lány. Képzeletében ez a lány nyomozó lett... S miután elvégezte a Színház- és Filmművészeti Főiskola televíziós adás­rendezői szakát Horváth Ádám osztályában, Gát György filmszalagra rögzít­hette az ötletet. Horváth Ádámnak köszönheti, hogy rendező lett, aki — mun­kájával — példát mutatott: már otthon fölkészül min­den forgatásra kerülő jele­netre, olyan aprólékosság­gal, hogy mindent beraj­zol könyvébe (kameraál­lást, színészmozgást és így tovább), így nem éri meg­lepetésként mindaz, amit a helyszínen tapasztal majd. Megírt a sorozatból há­rom forgatókönyvet Polgár Andrással. Az első, amelyet most forgat: A fotómodell. Szeretné, ha az epizódokat más és más filmrendező rendezné a későbbiekben. András Ferenc, Sándor Pál érdeklődött már, örömmel venné, ha­­ csatlakoznának majd a többiek is. Az ope­ratőr — Szabó Gábor —, valamint a főszereplők: Görbe Nóra, Deme Gábor, Harsányi Gábor, Gáti Osz­kár, Bodrogi Gyula, Pécsi Ildikó és Szerednyei Béla, Csiszár Imre, Bőd Teréz — minden fejezet állandó „munkatársai”. Lovaglás, léghajózás, sár­kányrepülés, moto-cross, karate, autóversenyzés —, Linda és rendőrtársai, va­lamint az ellenfelek mind­untalan visszatérő sportjai. Hatalmas pofonok, szex­­bombik, jóvágású, ke­ménykötésű fickók, üldözők és üldözöttek — izgalom, sírás és nevetés, Walter 22- es — Linda, Linda, Lin­da ... A FOTÓMODELL A képen Gát György és Szabó Gábor

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék