Film Színház Muzsika, 1983. január-júnus (27. évfolyam, 1-26. szám)

1983-06-18 / 25. szám

bet. Egy címlapunkon erőnek erejé­vel nem akart szépnek látszani. A mosolyt messzire száműzte. Azt mondta — ha talán nem is szó sze­rint: — Véget ért nálam a tiszta homlokú gyereklány kora, mostanra egy érett asszonyi arcnak jött el az ideje. Ez volt a magaválasztotta új Törőcsik-image? — Ha úgy volt is, dehogy akartam én csúnya lenni. Csak olyan, amilyen vagyok. Ma bizony megint festeni kell magunkat, mivel külsőségekben kez­dünk visszatérni egy dekoratívabb szí­nészképzethez. Ennek én már ugyan nem fogok utána menni... És ha csak tőlem függne, hogy szép legyek. Makk Karcsi, régi jó barátom, A téglafal mö­gött című Déry Tibor-filmet rendezte. Kihívott, kedvesen adott nekem benne egy szerepet: játsszam el. Én azt mondtam neki: — Nézze, Károlyom, én ezt megcsinálom magának most flanellruhában, a konyhaasztal mel­lett, de legközelebb akkor hívjon, ha Christian Dior-jelmezbe öltözhetem, drága prémek lesznek rajtam, és agyon leszek festve és frizírozva. Leg­közelebb csakugyan kihívott egy újabb Déry-filmhez. A Vendéglátás­hoz. Jó szerep volt — flanellruhában, konyhaasztal mellett. Hát így legyen szép az ember ... — 1958-ban bocsátotta útjára a főis­kola. Hogyan is történt? — Úgy, hogy nekem a diplomaosztó ünnepségen Olty Magda, a főigazga­tónk diploma helyett egy szál virágot nyújtott át. Valamennyi évfolyamtár­samnak kiosztotta az oklevelét, az enyémet csak felmutatta, s azt mond­ta, hogy ezt akkor kapom meg, ha a még hiányzó három vizsgámat és az államvizsgát utólag leteszem. A szál virág szeretetteljes búcsúztatásom jelképe volt. (Folytatjuk) Cannes-ban a bársonyköpenyben, Dósai Istvánnal Egy sorrentói magyar filmhéten Vittorio Gassman díjat nyújt át Elegancia ... Balázs Samuval A szerelem ára című Shaw-darabban

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék