Filológiai Közlöny – XXVIII. évfolyam – 1982.

4. szám - Szemle - Az V. Nemzetközi Finnugor Kongresszus (Csepregi Márta)

SZEMLE Az V. Nemzetközi Finnugor Kongresszus Turku, 1980. augusztus 20—27. A finnugor (uráli) tudományokkal foglalkozó szakemberek 1960 óta ötévenként kongresszuson jönnek össze, hogy megvitassák szakterületük újabb eredményeit. A finnugor kongresszusokat mindig valamely finnugor nyelvű országban tartják. Az elsőt 1960-ban Budapesten, a másodikat 1965-ben Helsinkiben, a harmadikat 1970-ben Tallinnban, a negyediket 1975-ben ismét Budapesten, az ötödiket pedig Turkuban rendezték meg. A húsz év alatt a kongresszusok tudományos jelentősége egyre nőtt, ötévenként egyre több szakterület egyre több kutatója gyűlt össze találkozóra, bizonyítván ezzel nemcsak a kongresszus népszerűségét, hanem az uralisztikának mint komplex tudománynak a fejlődését is. Már az 1975-ös kongresszus is közel 1000 résztvevőt számlált, s Turkuban is, a szervezők eredeti elképzelése ellenére mintegy 800 kongresszusi tag volt. A kongresszusok politikai jelentőségét mutatja, hogy a legutóbbi budapesti kongresszus fővédnöke Losonczi Pál volt, a turkuié pedig Urho Kekkonen államelnök. Turku ideális helynek bizonyult a kongresszus számára. Az Aura-parti, gazdag történelmi múlttal és emberi méretekkel rendelkező városban már az első napon otthon érezhette magát a vendég. A város szélén, de attól nem elszigetelten állnak az egyetem modern épületei, ahol a szekcióelőadások és a szimpóziumok voltak, s itt van a Rantasipi szállodavállalat kongresszusi központja is. Ennek nagytermében zajlott a nyitó-és a záróünnepség, itt hangzottak el a plenáris ülések előadásai s a bemutatóval egybekötött előadások. A résztvevők itt étkeztek, és egy részük itt is lakott, míg a többiek a szomszédos egyetemi faluban, kényelmes diákszállói szobákban. A rendezők az előkészítésben és a lebonyolításban is mintaszerű munkát végeztek. Azok, akiket eddig kiváló nyelvészeknek, néprajzkutatóknak ismertünk, most szervezőképességükről is bizonyságot tettek. Osmo Ikola, a turkui egyetem rektora a rendező bizottság elnökeként, Alho Alhoniemi a turkui finnugor tanszék vezető professzora az operatív bizottság elnökeként és Matti Suojanen professzor a kongresszus főtitkára segítőtársaival együtt nagyszerűen oldották meg feladatukat. A szervezés már évekkel előbb megindult a kongresszus tudományos koncepciójának kialakításával, a meghívók szétküldésével és a jelentkezések regisztrálásával, a szakmai és a kulturális program összeállításával, majd később az előadások szövegének vagy összefoglalóinak kinyomtatásával. Az első négy kongresszusi kötet, mely a plenáris ülések és a szimpóziumok előadásainak teljes szövegét és a szekcióelőadások téziseit tartalmazza, még a kongresszus előtt megjelent: Congressus Quintus Internationalis Fenno-Ugristarum Turku 20.—27. VIII. 1980 Suomen Kielen Seura Turku 1980. Pars I (Sessiones plenares); Pars II (Summa dissertationum); Pars III (Dissertationes symposiorum linguisticorum); Pars IV (Dissertationes symposiorum ad ethnologiam, folklore et mythologiam, archaeologiam et anthropologiam, litteras pertinentium). A kötetek kitűnő minőségű sokszorosító technikával, ízléses kivitelben készültek. Ez jellemezte a kongresszus idején megjelenő „Fu-info" öt füzetét, amely a kongresszus egyéb programjairól, az esetleges változásokról tájékoztatott finn és angol nyelven, de egyéb hasznos információk mellett a humort sem nélkülözte, s friss fényképfelvételekkel is kedveskedett. A kongresszus zökkenőmentesen zajlott, a rendezők pontosan, udvariasan, egymással összehangoltan tevékenykedtek, minden ügy elintéződött. A finn közvélemény is figyelemmel kísérte a kongresszust. Már korábban több finnugor tárgyú műsort sugárzott a rádió és a televízió, a kongresszus idején pedig egymást érték a tudósítások, riportok a sajtóban, a rádióban és a TV-ben.

Next