Állami gimnázium, Fiume, 1902

A FIUMEI M. KIR. FiLLflMI FÖGIMNfiSIUM XXXIII. ÉRTESÍTŐJE az 1902-1903 tanévről. Közli FEST­­BADÁg kir. igazgató.­ XXXIII P10GM111 JJEIt REG. UNG. GINNASIO SUPERIORE DELLO STATO IN FIUME pubblicato alla fine dell’anno scolastico 1902-1903 dal r. direttore ALFREDO FEST PIUME »Unió« könyvnyomdai műintézet, 1903.

Next