Állami gimnázium, Fiume, 1903

A FIUMEI M. KIR. ÁLLAMI FŐGYMNÁZIUM XXXIV. ÉRTESÍTŐJE az 1903-1904 tanévről. Közli FEST ALADÁR kir. igazgató. XXXIV. PROGRAMMA DEL R. DNG. GINNASIO SÖPERIORE DELLO STATO IH FIUME pubblicato alla fine dell’anno scolastico 1903-1904 dal r. direttore ALFREDO FEST FIUME MOHOVICH E. KÖNYV- ÉS KŐNYOMDAI INTÉZETE 1904.

Next