Állami gimnázium, Fiume, 1904

A FIUMEI M. KIR. ÁLLAMI FŐGYMNASIUM XXXV. ÉRTESÍTŐJE az 1904-5 tanévről. Közli : FEST ALADÁR kir. igazgató. XXXV. PROGRAMMA DEL . UNG. GINNASIO SUPERIORE DELLO STATO IN FIUME pubblicato alla fine dell’anno scolastico 1904-1905 dal r. direttore ALT'PRENDO FEST FIUME Mohovich E. kő- és könyvnyomdai intézete 1905.

Next