Állami gimnázium, Fiume, 1905

A FIUMEI M. KIR. ÁLLAMI FŐGYMNASIUM XXXVI. ÉRTESÍTŐJE az 1905-6 tanévről. Közli : FEST ALADÁR kir. igazgató. XXXVI. PROGRAMMA DEL R. U. GINNASIO SUPERIORE DELLO STATO IN FIUME pubblicato alla fine dell’anno scolastico 1905-1906 dal r. direttore ALFREDO FEST FIUME Mohovich E. kő- és könyvnyomdai intézete 1906.

Next