Állami gimnázium, Fiume, 1911

A FIUMEI m. KiR. flishami fögymnfisium XLII. ÉRTESÍTŐJE az 1911-12 tanévről. Közli : MOZOG ISTVÁN igazgató. Xbll. PROGRflmmfl DEL R. U. GINNASIO SUPERIORE DELLO STATO IX FIUME pubblicato alla fine dell’anno scolastico 1911-12 dal r. direttore MOZOG STEFANO FIUME Mohovich E. kő- és könyvnyomdai műintézete 1912.

Next