Állami gimnázium, Fogaras, 1911

Fanghné György: A szabadságharc idejéből. Rauschek A.: Az esti csillag (Szt István társ.) Ida néni: Rosszcsont Ferke kalandjai. Szidi néni: Regék a görög hajdankorból. Ulisz Róza: A Balaton partján Ujfalusi A.: Küzdelem a dicsőségért. Hanusz: Égen és Földön, A fák birodalmából, A növények világából (10 drb). Sze­melvények a régi magyar népköltészetből. A török áfium ellen való orvosság (5 drb). Loósz: Szemely. a kuruc költészetből (11 drb). Balassa: Kölcsey Mondolat (10 drb). Vozáry: Kisfaludy Iréné (10 drb). Rupp K.: Faludi téli éjszakák (10 drb). Gyulai: Katona és Bánk bánja. Scott Walter: Durvvard Quentin. Vörösmarty: Cser­­halom Jókai Mór: Erdély aranykora. Cooper: Útmutatók. Jókai: Regék. Gaal: Komédiás Palkó. Bonnet: Jáva pálmás partja. Gaal M : Both bajnok árvája. Jókai: A szegénység útja, Az új földesúr. Krúdy: Kún László, Csataképek. Himfy Szerelmei. Gvadányi: A peleskei nótárius (2 drb). Cserey Mihály Históriája (2 drb) Arany: Első lopás, Jóka ördöge (2 drb), Toldi estéje. ( b) Ajándék: Major Károly dr. ajándéka : Gyulai, Emlékbeszéd Arany János fölött. Jókai, Emlékbeszéd Rudolf trónörökös fölött. Szalárdi krónikája. Kossuth Lajos július 11-iki beszéde. Petőfi: Útirajzok. Szemelvé­nyek Kossuth Lajos beszédeiből (2 drb). Szemelvények Deák Fe­renc­ beszédeiből (2 drb). Szemelvények Apor P. Metamorphosisá­­ból (2 drb). Szemelvények Trefort Á. emlékbeszédeiből. Szemel­vények Cserey Mihály históriájából (2 drb). Mindszenty G. válo­gatott költeményei. Petőfi: Családi versei. Morvay Gy. válogatott magyar népballadái. Kisfaludy: Kérők. Arany válogatott kisebb költeményei. Kováts A.: Magyar népdalok Szabolcska M.: Versek. Kölcsey F.: Válogatott versei. Arany: Vojtina ars poétikája. Keme­­nes J.: Sophokles Antigone. Szemelvények a Margit legendából (2 drb). Szt. Barlám és Józafát, Szt. Elek legendája. Szt. Katalin verses legendája. Magyar szentek legendái. Kölcsey Ferenc versei. Kölcsey Ferenc országgyűlési naplója. Katona L. személy. Gesta Romanorum. Fáy András válogatott meséi. Verseghy F. válogatott lyrai költeményei. Berzsenyi: Válogatott versei (2 drb). Virág B.: Válogatott költeményei. Áldásy A. dr.: Pázmány élete. Heltai Gás­pár: Válogatott meséi. Váradi A.: Aischylos Agamemnon Zilahi K.: A leláncolt Prometheus. Szemelvények a magyar meseirókból (2 drb). Szemelvények a magyar népköltészetből. Zrínyi: Szigeti veszedelem. Kisfaludy Károly válogatott költeményei, Irene. Katona: Bánk bán (2 drb) Vörösmarty Zalánjából szemelvények. Petőfi: Helység kalapácsa. János Vitéz. Arany: Toldi. — Összes gyarapodás 336 kötet 330 K 50 f értékben.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék