Fogorvosi szemle, 1925 (18. évfolyam, 1-12. szám)

1925-03-01 / 3. szám

ságának az egész művelt világon a bámulat és elismerés pálmáját meghódítsák. Eltűntek, elrobogtak szemeink elől a rohanó élet tüzes lángszekerén, eltűntek egy időre, mint ahogy egy, reméljük minél rövidebb időre eltűnt könnyektől fátyolos szemünk elől az integer Nagy-Magyarország gyönyörűséges képe,­­ de Csonka-Magyarország gyászos éjszakáján, születésének száz­éves évfordulóján feltűnnek újra, mint az üstökös az éjjeli égbolton, biztatva és reményt keltve. Él az Úr a Mindenség felett, aki visszahozza a régi fényt és a régi dicsőséget. A magyar égboltozat éjszakája is múlandó! Ti elárvult, szegény, agyongyötört nép, tekintsetek föl az Égre, tekintsetek vissza a dicső múltba és a nemzeti múlt nagyságának figye­lésében megszilárdulva, a nemzeti múlt nagyjainak emlékét kegyelettel őrizve, fogjatok össze szegény, elgyötört magyarok, fogjatok össze, fogadjátok szívetekbe a szeretet isteni érzését, erősítsétek szivetekben a szebb jövendőbe vetett megdönt­hetetlen bizalmat és hitet, higyjétek és akarjátok a magyar égbolt újabb, fényes ragyogását s veletek lesz a Mindenség Urának minden szenvedésért kárpótló segítsége! Dr. Körmöczi Zoltán: Hiszek egy Istenben, Hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában, Amen ! A német fogipari gyárosok szövetsége 1925 márc. 21—23-ig a berlini állatkert termeiben, bejárat Adler-Tor, Kurfürsten­damm 9, több mint 50 gyáros részvételével kiállítást rendez az elért haladás, újítások, javítások bemutatásával. Belépési kártyák díjmentesen állanak minden Dental-Depotban rendelkezésre. Felhívjuk olvasóink figyelmét e számunkban megjelenő gyári védjegytáblázatra!

Next