Fogorvosi szemle, 1925 (18. évfolyam, 1-12. szám)

1925-03-01 / 3. szám

139 RO*­N TEE­N-D □ ELGA Dr. JUSTUS kórházi főorvos bőrgyógyító- és orvosi kozmetikai intézete Budapest, IV., Ferenc József-rakpart 26. Telefon József 56-76. Rendelés hétköznapokon 12—1-ig és 3—4-ig. In Memoriam Magistri. Szellemi üstökös volt. Három éve, hogy ragyogó fénycsóvás pályafutás után visszahullott oda, ahonnan kiszökkent: a magyar anyaföldbe. Visszaadta a természetnek azt, ami benne múlandó volt. Az üstökös, amely hirtelen világosságot gyújtott szakmánk vak­sötétségében , amely pár évtizeden át tündöklő fénnyel égett a stomatológia egén, immár három éve, hogy elhamvadt, kialudt. A fizika törvényei szerint a fény csak addig tart, ameddig a fényforrás, amely azt árasztja. Várjon a sötétség, a tudat­lanság fekete éjszakája borult-e reánk azután, hogy Ő meg­szűnt lenni? Nem! Mert szellemi és nem fizikai tünemény volt, mert a szellemi és erkölcsi világban az egyszer kigyulladt fény soha ki nem alszik, sőt intensitásában mindinkább gya­rapszik ; független anyagtól, tértől, időtől, mert mindenkor és mindenütt egyaránt ontja áldásos sugarait. Oly időben távozott, amikor még bódultak voltunk az alig elült világháború fülsiketítő zajától; aléltak a titáni harc emberfölötti erőfeszítéseitől; eszméletlenek az irtózatos robajjal rombadőlt haza törmelékei alatt. Oly időben hagyott itt bennünket, amikor még vérzett a magyar honfiúi szív, millió honfitárs elveszte miatt. Fásultak voltunk. Fásult, közönyös szívvel adtuk őt át az anyaföldnek, hiszen a végnélküli teme­tések szomorú kora még egész gyászos súlyával nehezedett lelkünkre, amikor ő is elköltözött szebb hazába. Túlságosan

Next