Földmívelési értesítő, 1929 (39. évfolyam, 1-24. szám)

52969 FÖLDMÍVElISI ÉRTESÍTŐ KIADJA A M. KIR. FÖLDMÍVELÉSÜGYI MINISTER 1929. XXXIX. ÉVFOLYAM. f •rmmra KFreSKEDElM' É3 tPARKAMAIW 1 j könyvtára I *•••»«. fi . BUDAPEST PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA 1929.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék