Földmívelési értesítő, 1935 (45. évfolyam, 1-24. szám)

KIADJA i A M. KIR. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISTER 1935 XLV. ÉVFOLYAM BUDAPEST PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA 1935. titra KftfwínfflttW mmi amía

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék