Földmívelési értesítő, 1942 (52. évfolyam, 1-24. szám)

Tartalomjegyzék - 1942-01-10 / 1. szám

52969 - «R<*> ­­• •.­FÖLDMÍVELÉSI ÉRTESÍTŐ KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI FÖLDMÍVELÉSŰGYI MINISZTER MEGJELENIK HAVONTA KÉTSZER KIADÓHIVATAL: V., Kossuth Lajost ;r 11., fö dszint 21. sz. Előfizetési dij : egész évre 6*— pengő. CSEKK-SZÁMLA SZÁMA: 1^5 200. TARTALOM. RENDELETEK. 9.310/1941. M E. sz. Az Országos Mezőgazdasági Biztosító Intézet ügykörének a visszafoglalt délvidéki területi« részleges kiterjesztéséről ... ... .... ... ..... i 2?9.409/1941. 11-1. F. M. ez. A caerepas növények piaci és vásári árueítísának szabályozásáról í 81 810/19-11. VI—3. F. M. sz. A lucen.avetömHg forgalmának korlátozásáról 1 258.701/19 íl. XI—3. F. M. sz. A füszerpaprika-minösitöjegy és ólomzár együttes árának újabb megállapításáról i KÖZLEMÉNYEK. VízitArsulalo'ihoz miniszteri biztosok kirendelése .. .. .. ... i Vízitársu'ati miniszteri biztos m* gliizat isának meghosszabbítása. 5 Országos T.ivaszi Ker észeti és Virágkiállítás engedélyezése — _ ... 5 «Tetracor»-iriiekció forgalombahozata'a ­­-- . 5 «Bronchovet»-inji'kció forgalombah07atala ... .. 5 «Clio» (Sidol) kiárusítására türelmi idő engedélyezése . ... _ 5 Bizonyítványmásodlat kiállítása ... ... .... .- 5 Helyreigazítások 5 SZEMÉLYI HÍREK. Kinevezések, fim- és jelleg-, illetve címadományozások .. 5 Véglegesítések _ ... 21 Alkalmazások — .. ... ... 21 Áthe yeüések ... _ ... 22 HIRDET 31ÉNYEK. Pályázati hirdetmény a bihardiószegi m. kir. szölömcmkás iskolába való felvételre ... 22 Pályázati hirdetiuéi.y községi állatorvosi állásra — .28 KIMUTATÁS. A ragadóa állati betegségek állása Magyarországon - — ._ _ ~ _ ... ... _.. ._ ..21 i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék