Földrajzi értesítő, 1954

1901/Sz.­ ­FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ KIADJA A FÖLDRAJZTUDOMÁNYI KUTATÓCSOPORT BUDAPEST VI. ZICHY JENŐ u.4. T., 110-680 FŐSZERKESZT­Ő ÉS FELELŐS KIADÓ: KOCH FERENC SZERKESZTŐK: MAROSI SÁNDOR, SZILÁRD JENŐ III. évfolyam 1954 T­­ARTALOM: CIKKEK, füzet oldal A. NAGY MIKLÓS: Talajföldrajzi megfigyelések a Tisza­zugban 3 50? A. NA­G­T MIKLÓS: Tala­jf­öld­raj­zi prob­­lémák 4 700 BALLA GYÖRGY: A Nyirség és a Bereg-szatmári. síkság né­hány geomorfológiai problémája /LÁNG SÁNDOR hozzá­szólásával/ .. 4 673 BARI­SS MIKLÓS: Kutatások és kiégés áll­ó mérések a Má­tyáshegyi barlangban.......... 2 399 BENEDEK ÉVA: Mikroklímakutatás a Tiszazugban 3 544 BODOR ANTAL: Budapest hatása tágabb környéke telepü­léseire 4 734 BOROS ÁDÁM: A Vértes, a Velencei hegység,a Velencei tó és környékük növény­földrajza. .. 2 230 BORSY ZOLTÁN: Geomorfológiai vizsgálatok a Bereg-szat­mári sik­ságon ? 2 270 CS­I­NÁD­Y GERŐ : A bátorligeti láp­ történe­te a pollenana­lizis tükrében 4 684 DARNAY /DORNYAY­ BÉLA : A Keszthelyi hegység hidroter­mális­­ jelenségei . 4 665 ÉLIÁS ROZÁLIA: Szeged vonzásterülete... 4 720 Geográfusok a mezőgazdaság szolgálatában. 2 481 GYENES LAJOS: Uj gazdasági növényeink/hozzászólásokkal/1 101 HORUSITZKY FERENC: Az Északi középhegység nyugati ré­szének földtani áttekintése... 2 213 JACINSZKIJ V. K.: Lenini gondolatok a gazdasági föld­rajz területén 2 310 KOLTA JÁNOS: A földreform gazdasági hatása Baranyában 3 623 KOVÁCS CSABA: A gazdasági földrajz néhány elméleti kérdéséről 2 414 LÁNG SÁNDOR: A Cserhát morfológiája /II.befejező rész/ 1 139 LÁNG SÁNDOR: A Börzsöny vízrajza 2 243 LÁNG SÁNDOR: Geomorfológiai megfigyelések a Zalai domb­vidéken 3 568

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék