Földrajzi értesítő, 1995

1-2. szám

FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ 1995. XLIV. ÉVFOLYAM 1-2. FÜZET TARTALOM ) Értekezések Orbay Péter: A környezetmonitorozás tervezésének néhány alapkérdése 5 Lóczy Dénes-Szalai László: Korszerűsített termőhelyminősítés és agroökológiai közzesítés földrajzi információs rendszer felhasználásával 23 Csorba Péter: Tokaj-Hegyalja tájökológiai szerkezetének és geomorfológiai adottságainak összehasonlítása 39 Boros László: Adatok a lösz pusztulásának egy sajátos formájához­­ 53 Siposné Kecskeméthy Klára-Nagy Miklós: A magyar katonaföldrajz alapkérdésnek változása és vizsgálati mutatói 71 Györffy János-Klinghammer István: Szemléletes tematikus világtérképek vetületi fokhálózat­elforgatással 91 Gábris Gyula: A paleohidrológiai kutatások újabb eredményei 101 Kisebb közlemények Gábris Gyula-Mari László: Vízhálózat-sűrűség és éghajlat 110 Vita Douglas, Michael: Az alacsony hatékonyság gazdasága: az illegális gazdasági szféra Magyar­országon 117 Szemle Hajdú-Moharos József­: Csángók, csángóság, csángósodás (Táj- és társadalomföldrajzi vizsgálódások) 121 Urbán György: Török idők a Vág-Nyitra-Garam-Ipoly mentén 1664 táján 139 Krónika Másfél évtized az Alföld-kutatás szolgálatában (Gurzó Imre-Kugler József) 143 ma földrajzi könyvtár 1

Next