Földrajzi értesítő, 2003

Értekezések Barczi Attila-Joó Katalin: A hortobágyi Csípő-halom morfológiai és talajtani elemzése 37 Burján Balázs: Budapest-környéki idős Duna-teraszok nehézásvány-tartalmának statisztikai vizsgálata 171 Egedy Tamás: A lakótelep-rehabilitáció helyzete hazánkban 107 Enyedi György: Alkalmazott földrajz Közép-Európában 145 Jankó Ferenc: Sopron történelmi külvárosainak vizsgálata egy morfológiai háztípus, a „részházak" példáján 229 Kohán Zoltán: A tradicionális középkori ártéri gazdálkodás geomorfológiai környezete 5 Mariot, P: A szlovákiai magyarok választási magatartása (angolul) 63 Merza Péter: Az államhatárok szerepének módosulása az Európai Unió támogatásainak tükrében 75 Nyizsalovszki Rita-Szabó Szilárd: A talajvízszint mozgásának idő- és térbeli változásai egy hegylábi mintaterületen 23 Sikos T. Tamás: Bevásárlóközpontok mint kereskedelmi komplexumok a gazdasági térben 85 Sinha, B.R.K. : A falusi népesség egészségügyi állapotjellemzői az Alsó-Gangesz-síkságon (angolul) 49 Szilassi Péter: A területhasználat változásának okai és következményei a Káli-medence példáján 189 Tóth Gergely: Fenntartható mezőgazdasági földhasználat: az integrált tervezés lehetőségei 215 Újvári Gábor: Dél-baranyai újpleisztocén rétegsorok képződésének paleoökológiai rekonstrukciója 161 Vita Antal Géza­: Betegjogok Európában és Magyarországon - orvosföldrajzi megközelítésben 291 Hevesi Attila.: A Kárpát-medence és a Kárpátok természetföldrajzi tájtagolásáról 253 Tiner Tibor. : Feszültségek a társadalmi térben 271 Szemle Szilassi Péter: A rekreációs szempontú tájértékelés elmélete és módszertana a hazai és a külföldi szakirodalom alapján 301 Zubriczky, G.: A vidéki települések földrajzának fejlődése Szlovákiában 123 Krónika Búcsú Pécsi Márton akadémikustól 131 Búcsú Reményi Miklósnétól (Bassa László) 135 Beszámoló a Kárpát-Balkán Geomorfológiai Bizottság jubileumi üléséről (Lóczy Dénes) 136 Geomorfológus Találkozó­­ újra Debrecenben (Lóczy Dénes) 137

Next