Földrajzi közlemények 1882.

FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK SZERKESZTETTE BEB­ECZ ANTAL, a budapesti m. kir. állami felsőbb leányiskola igazgatója s a magyar földrajzi társaság főtitkára. ELADJA A MAGYAR FÖLDRAJZI TARSASAG.­­4-­ TIZEDIK KÖTET. A közleményekben megjelenő czikkek tartalmáért a társaság felelősséget nem vállal. BUDAPEST, 1882. A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG TULAJDONA. BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ HONGROISE DE GÉOGRAPHIÉ. Rédigé par Antoine Berecz secretaire general. Tom© X. Budapest, 188». Avis. Chaque numéro du bulletin contient en langue framjaise un abrégé du texte original. La Sooiété ne prend pas la responsabilité des opinions émises par les Auteurs des articles insérés (lans sou Bulletin.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék