Földrajzi közlemények 1882.

TARTALOM. Czikkek. Az emberfajta, nemzet és nemzetiség fogalmairól. Dr. Hunfal­vy J.-tól .­­ Hazánk leirói 1881 -ben. Dr. Márki S­á­n­d­o­r-tól­­. Ili. 167. Salvator Lajos főherczeg két újabb munkája. Berecz A­n­t­a­l-tól ... 33 Jelentés a földrajz körében 1881-ben tett munkálatokról 49 Főtitkári jelentés 69 A czifrálkodás és ruházkodás. Dr. Hunfalvy János-tól 118 Az­ Első erdélyi vasút T­églás G­á­b­o­r-tól 115. Ш Utazásom a Montblancra Tauscher-Geduly Hermin­á-tól . . . .218 Alsó-Vidrán, a Kis-Aranyos völgyében. Téglás Gábor-tól 241 Bandsermasszin, Déli Borneo főhelye 248 A szent-gotthardi vaspálya. Hanusz Istvá­n-tól 256 De la Ronciére le Noury emléke 260 Kalocsa és környéke. Simonyi Jen­ő-től 281 Egy régi térkép. Hanusz Istvá­n-tól 321 J Magyar irók Oroszországról. Dr. M­á­t­y­i S­á­n­d­o­r­tól 345 —• Az Ión szigetek s az Ión tenger Dr. Havass Rezs­ő-től 360 Amerikai utamból. Dr. Szabó Józse­f-tő­l 425 A tur-koppándi hasadék. Tégl­ás Gábor-tól 444 A népek bölcsője. György Aladár-tól .447 Bécs és Budapest fejlődése. Hanusz Istvá­n-tól 453 Chináról. Faragó Ödö­n-től 465 "X~Jakutokról. Vámbéry Ár­mi­n-től 482 Földrajzi társaságok. A magyar földrajzi társaság : 38, 80, 82, 83, 86, 129, 177, 232, 263, 323, 393, 456, 498. Magyarországi Kárpátegylet 137 A bécsi földrajzi társaság 30, 394 Az angol földrajzi társaság 395 A párisi földrajzi társaság 131, 266, 396, 457, 499 A római földrajzi társaság 234, 398 Az antwerpeni földrajzi társaság 399 A bordeauxi földrajzi társaság 401 A lissaboni földrajzi társaság 402 A madridi földrajzi társaság 267, 402 Mozambiquei földrajzi társaság 403 Új földrajzi társaságok 233 Nemzetközi Afrika társaság , 267 Német földrajzi társaságok 324 Hamburgi földrajzi társaság 458 Orosz földrajzi társaság 458 Argentinai földrajzi társaság 458, 501 A lyoni földrajzi társaság 500 A lillei földrajzi társaság­­ 501 A normandiai földrajzi társaság 501 A berlini földrajzi társaság 802 1*

Next