Földrajzi közlemények 1882.

Lap. Lap. A táviró-sodronyok hosszúsága . . . 185 Az argentínai portugál consul . . 273 A német elem Angliában 185 A rabszolgaság Braziliában .... 274 A khinin 186­­ Ausztrália távirdavonalainak hossza 335 Róma népessége 238 Az Egyesült­ Államok népességének Texas állam területe 239 statistikája 335 A lovak száma 239 A canadai öt nagy lóról 336 A világ vasúthálózata .... 272 Óra készítés 336 Az osztrák örökös tartományok lakos- Gőzkazán-robbanások 337 sága ... 273 A vallások elterjedtségének statisz-A német birodalom népessége . . . 273 f­tikája 508 Az Egyesült­ Államok territóriumai . 273 Bulgária új felosztása 508 III. Ethnographia. Lap. Nemzetközi ethnographiai kongreszszus 238 Makua ország lakóiról 419 Európai telep Kiszer szigeten a keletindiai szigettengerben 463 IV. Vegyesek. Lap. A Panama csatornáról ..... 44 Sinai »junkok« 44 Alagút a Pyrenei hegységen keresz­tül 45 Andorra köztársaság 45 Új sziget 45 A Fekete tenger 46 A tenger vizének hőmérséklete . . 46 Hó- és homok­fuvatagok az éjszak­amerikai vaspályákon .... 46 Franczia utak koptatása 46 Haladás a gőzhajózásban 47 A nagy sodronykötél-híd 47 A Szenegál és Niger közötti vízvá­lasztó 47 Ismeretlen nép 48 Csatorna Velencze és Magadine között 48 Ázsiai utak . 48 Magas-Ázsia égő szénrétegei .... 48 Új csatornaépítési tervek 91 A korinthusi szoros átvágása ... 92 A mervi teke-turkománokról ... 92 A Sargasso-tenger az Atlanti óczeán­ban 92 A homokbuczkák tovamozgása ... 94 Az ausztráliai sivatag növényzete . 95 Pályázati hirdetés 96 De Quatrefages 140 Asztrakhan halászata 140 Jeles térkép 141 »Tibet« 141 Sarkfény 141 Völgyképződés az Alpokban .... 142 Újonnan felfedezett gazdag ásvány­vízforrások 142 A hegymászók fejedelme 143 Arcticus tünemények 143 A földrajztanítás Marseilleben . . .143 Lap. Prsevalszki lova 144 Újonnan felfedezett sótelep . . .144 Gyászhirek 144 Ethnográfiai határ Svéd- és Finnor­szág között 186 Mecset Moszkvában 186 A volgai vasúti híd 186 A. La Manche alagút .187 Az európai állapotok közép afrikai négerek szemében 188 Verhandlungen des ersten deutschen Geographentages zu Berlin . .189 Az éjszak-amerikai­­Unio államainak elnevezéséről 190 Minek köszöni Dsidda (Arabia) fölvi­rágzását . • 191 Atacama sivatag 192 Újonnan felfedezett széntelepek . . 192 A tatárok népneveléséről 192 Utazás a föld körül 239 A Montblanc 239 Vaspálya a Szaharán keresztül . . 240­ Malachron anthropologiai kutatásai . 240 Gázvilágítás a perzsa fővárosban . . 240 Esztergom vármegye dunántúli részé­nek termékei 274 A Spinovitis Davidi és Vitis Romaneti 276 Siera Leona 1881-ben 277 »Pakaraman« vagyis a jávai »halál­völgy «­­ . 278 Hegymászások az egyenlítő alatti An­desekben . . 279 Ritter Károly összehasonlító földrajza 279 Hírlapok 1880-ban 280 Egy régi város fölfedezése .... 337 Az Igorrot nép 337 Beltenger a Szaharán ... • . 338 A szultán és a muszka zsidók . . • 339

Next