Földrajzi közlemények 1884.

FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK. SZERKESZTETTE BEREGZ ANTAL, a budapesti m. kir állami felsőbb leányiskola igazgatója s a magyar földrajzi társaság főtitkára. KIADJA A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG. TIZENKETTEDIK KÖTET A közleményekben megjelenő c.­ikkek­ tartalmáért a társaság­ felelősséget nem vállal. BUDAPEST, 1884.. A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG TULAJDONA. BULLETINE DE LA SOCIÉTÉ HONGROISE DE GÉOGRAPHIE. Rédigé par Antoine Berecz secretaire généről. Tome XII. — X. Fascicule. Budapest, 85 Decembre. 1884 Avis. Chaque numero du bulletin contient en langue franeaise un abrégé du texte original. La Société no prand pas la responsabilité des opinions órnises par les Auteurs dos articles insérés dans son Bulletin. 4 r?V * m

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék