Földrajzi közlemények 1916.

Ря1Н**гпги TárQP BUDAPEST, V., OdlUCl Ulli СЬ 1 d.1 bd Gizella-tér 1. (Haas-palota). Aneroid I égs ÚIуm é ГО k. нудошМегек ^(nedv^rők)! Lambrecht-féle időjósló-készülék. Szoba-, ablak- és fü­rdőh­őmérők. Maximál­minimál hőmé- О 0 ^ x/ ^ ^ Ь rők. Esőmérők. OZ tí ГТ1 U Vtígtí i­ és új rendszerű ameri­kai OrrCSi­ptetők üvegekkel. Színházi és tábori látcsövek. Zeiss és Busch-féle prizmás látcsövek. Csillagászati távcsövek, messzelátók.

Next