Földrajzi közlemények 1921.

•• •• FÖLDRAJZI KOZLEMENYEK SZERKESZTI FODOR FERENC DR-4*8« XLIX. KÖTET. — I—IV. FÜZET. Tartalom : Hoffer András : Szibiriai jegyzetek 1 Kerekes Zoltán: Az alsójárai medence morfologiája 9 Teleki Pál: A földrajz—tudomány és tantárgy 20 Anr^bb közlemények 43 érdekességű események 48 48 ügyek 67 KIADJA A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG. BUDAPEST VIII., SÁNDOR-U. 8. SZ. 1921. BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ HONGROISE DE GÉOGRAPHIE REDIGÉ PAR FRANCOIS FODOR. c. TOME XLIX. I—IV. FASCICULE. Le Bulletin de la Sociétó Hongroise de Géographie parait sous le titre „Földrajzi Közlemények* (Communications Géographiques) en dix livraisons par an et en langue hongroise. Chaque année parait aussi une édition internationale qui, in extenso ou sommairement, fait connaitre en traduction francaise, allemande, anglaise, italienne ou latiné les principaux articles et les communications de l'édition hongroise. Megjelenik évenkint 10 füzetben.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék