Földrajzi közlemények 1925.

FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK SZERKESZTI : DR. KARL JÁNOS ÉS DR. KÉZ ANDOR LIII. KÖTET — 1925 1-3. FÜZET KIADJA A MAGYAR FÖLD­RAJZI TÁRSASÁG BUDAPEST VIII. FŐHERCEG SÁNDOR­ UTCA 8. LE BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ HONGROISE DE GÉOGRAPHIE INTITULÉ „FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK" PARAÍT EN DIX LIVRAISONS PAR AN EN HONGROIS. UN RESUMÉ EN LANGUE ÉTRANGERE Y EST JOINT TOME ULI. 1925. 1-3. FASCICULE TARTALOM: CH. J.: 1Dr. Kerekes Zoltán 1 RÉZ ANDOR: A pesthideg­kúti medence földrajza .. .. 2 A Magyar Földrajzi Társaság tiltakozása a Kairói Föld­rajzi Kongresszus összehí­vásának módja ellen 22 DÉKÁNY ISTVÁN dr.: A földrajzi ismeretszerzés kezdetei 24 RÉTHLY ANTAL dr.: Az 1923. évi tokiói nagy föld­rengésről ,. .. 27 Apró közlemények 31 Hírek 34 Irodalom 35 Társasági ügyek 44 Pályázat ifjúsági olvasmányokra 47 Tagfelvétel 48 V­­­K­fc IP

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék