Földrajzi közlemények 1927.

FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK SZERKESZTI : DR. KARL JÁNOS ÉS DR. KÉZ ANDOR Hl i^« '»IM Hl »Wl "N­»" LV. KÖTET 1-3. FÜZET 1927. KIADJA A MAGYAR FÖLD­RAJZI TÁRSASÁG BUDAPEST VIII. FŐHERCEG SÁNDOR­ UTCA 8. "Hi TARTALOM: PRINZ GYULA dr. Cholnoky Jenő geomorfo­lógiája 1 TEMESI GYŐZŐ dr.: Utazás az Egyesült Álla­mokban 5 B. SOÓ REZSŐ dr.: Kolozsvár geobotanikája .. 15 SZ. KOVÁCS JÓZSEF dr.: A klíma nedvessége 27 Apró közlemények 30 Hírek 44 Irodalom 45 Társasági ügyek 71 LE BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ HONGROISE DE GÉOGRAPHIE INTITULÉ „FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK" PARAIT EN DIX LIVRAISONS PAR AN EN HONGROIS. UN RESUMÉ EN LANGUE ÉTRANGÉRE Y EST JOINT TOME LV. 1927. 1-3. FASCICULE MEGJELENIK TÍZ FÜZETBEN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék