Földrajzi közlemények 1929.

J­i *» FÖLDRAJZI ÖZLEMÉNYEK BULLETIN GÉOGRAPHIQUE *vw R­CIC REVIEW GEOGRAPHICAL GEOGRAPHISCHE MITTEILUNGEN LVII. KÖTET, 1929. 1-5. SZÁM, SZERKESZTI: HÉZSER AURÉL, MILLERER REZSŐ ÉS RÉTHLY ANTAL KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL. miiiimmiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimHmiiiiiiiiiiHiiiiiiiimH TARTALOM: Cholnoky Jenő dr. : A Magyar Földrajzi Társaság hivatásáról ... 1 Fodor Ferenc dr.: Magyarország felmérésen alapuló első térképe . . 4 Somogyi József dr.: A budapesti kereskedelmi és ipari kikötő ... 10 Benda László dr : Morfológiai megfigyelések a Vashegy-csoportban 21 Szabó Pál Zoltán dr. : Az állam és a kisebbségek . . . . . . . 30 Márton—Hézser: A helynevek írása 40 Személyi hírek 42 Kisebb közlemények 43 Irodalom 46 A Magyar Földrajzi Társaság hírei 52 Főtitkári jelentés 54 Titkári jelentés 56 Könyvtári jelentés 58 Számadások 60 A M. F. T. Didaktikai Szakosztályának hirei 62 Inhult: — Contents: — Table des matiéres: Der Beruf der Ungarischen Geographischen Dr. J. (E.) v. Cholnoky Gesellschaft . . J. de Somogyi : Le port commercial et industriel de Budapest . . L. Benda: Morphologische Beobachtungen in der Vashegy-Gruppe 67 85 I Mill NIM I Mill llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllil KIADJA A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG. EDITED : VERLAG : EDITION PAR LA HUNGARIAN GEOGRA­­UNGARISCHE GEOGRAPHISCHE SOCIÉTÉ HONGROISE PHICAL SOCIETY GESELLSCHAFT DE GÉOGRAPHIE BUDAPEST. VIII., FŐHERCEG SÁNDOR UTCA 8.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék