Földrajzi közlemények 1930.

0« KÖZLE BULLETIN GÉOGRAPHIQUE BOLLSTT1NO GEOGRAFICO GEOGRAPHISCHE MITTEILUNGEN LVill. KÖTET, 1931. 1—3. SZÁM SZERKESZTI: HÉZSER AURÉL, MILLEKER­D DEZSŐ ÉS RÉTHLY ANTAL KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL. TARTALOM: Dr. Hézser Aurél: Emberföldrajzi feladataink — — Ab­í­-Khán­ Ibrahim: Turkesztán állattenyésztése, különös tekintettel a földrajzi viszonyokra . Dr. Horváth Károly : A Zalának száz zásáról — Személyi hírek: — Farkas­falvi kitüntetése, Sir Stein Au Irodalom T­V- j-A Magyar Földrajzi Társaság hírei — — — A Didaktikai Szakosztály működése — — — INHALT : — CONTENTS :­­ TABLE DES Dr. A. v. Hézser : Die Aufgaben der ungarischen anthropo­geographischen Forschung Arif-Khan-Ibrahim : Die Viehzucht Turkestan's, mit beson­derer Beachtung der geographischen Beziehungen — -A. j Z J 4 GEOGRAPHICAL REVIEW zabályo-28 mii IERES : 25 26 4tt 41 42 KIADJA A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG. EDITCII­K VERLAG: KIHTION PAR L.A HUNÜAKUN f. KOCKA­­UNGARISCHE GEOGRAPHISCHE ÖOCIÉTÉ HONGRGl'SU FHICAJL SOCIETY GESELLSCHAFT DE GÉOGRAPHIE BUDAP&ST, VIII.. FÍHERCEC SÁNDOR UTCA 8,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék