Földrajzi közlemények 1931.

FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK BULLETIN GÉOGRAPHIQUE a Nil - Ml § GEOGRAPHICAL REVIEW BOLLETTINO GEOGRAFICO GEOGRAPHISCHE MiyfgSjlNqEN Lix. KÖTET" 1931. , X^IX "1-3. SZÁM. SZERKESZTŐ­HÉZSER AURÉIIg MILLEKER REZSŐ ÉS RÉTHLY ANT^KÖZRENfÜK0DÉS£VEL TARTALOM: Dr. b. Soó Rezső: A magyar puszta fejlődéstörténetének problémája — — — — — — 1 Dr. Kadic Ottokár: Cholnoky Jenő dr. karszt-tanulmá­nyainak önálló eredményei — — — 15 Dr. Hézser Aurél: A dunaföldvári új Duna-híd földrajzi jelentősége — — — — — — 21 Dr. Réz Andor: Újabb felfedező utazások — — 24 Irodalom : a) hazai — — 27 b) külföldi 32 A Magyar Földrajzi Társaság hírei: Választmányi ülések. A didaktikai szakosztály ülései. Szakülések. Estélyek. — — — 38 INHALT:­­ CONTENTS:­­ TABLE DES MATIÈRES. Prof. Soó: The Vegetation and the Development of the Hungarian „Puszta" — — — — — 44 Prof. Kadic : Die Ergebnisse v. Cholnoky's Karstforschungen 46 KIADJA A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG, tun tU i VERLAG : EDITION PAS U HUNGARIAN (ÍBOCRA­­UNGARISCHE GEOGRAPHISCHE BOCIÉTÉ HONCROIÜÜ PHICAJ- SOCIETY CeSELLSCHAFT OK GfiOCRAPUIK BUDAPEST, VIIL. FŐHERCEG SÁNDOR UTCA 8.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék