Földrajzi közlemények 1932.

TyVJ I FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK -r!) / ty K -j A BULLETIN GÉOGRAPHIQUE GEOGRAPHICAL REVIEW SZERKESZ" HÉZSER A MILLEKER REZSŐ ÉS RÉTHLY ANI M BOLLETTINO GEOQJ GEOGRAPHISCHE MS LX. KÖTET. 1932. ( vn 1—3. SZÁM. S3 «1 3 7 KÖDÉSÉVEL » Figyelmeztetés : A Magyar Földrajzi Társaság 30-ik évi közgyűlését 1932 évi április hó 28-án tartja.­­ A meghívót lapunk 44 oldalán közöljük. ® I TARTALOM: Dr. Bulla Béla : Adatok a budai Ördögárok völgyének kialakuláséhoz — — — — — — 1 Dr. Hézser Aurél: Világstatisztikai szemle — — — 14 Dr. Strömpf Gábor: Földrajzi mesterszavak — — — — 20 Irodalom : a) hazai — 24 b) külföldi 31 A Magyar Földrajzi Társaság hirei: Választmányi ülések. Szakülések. Népszerű estélyek 36 A Magyar Gazdaságföldrajzi Bizottság hirei — — INHALT: - CONTENT: - TABLE DES MATIÈRES: Dr. B. Bulla: Beiträge zur Entwicklung des Ofner Teufel­grabes H —- -f-.-ftf 41 (•uaMunrauHMaMnaBDOMan«. SMN , IIIIBIII lyiiiiirwir I iinn i—n—^T———i 40 KIADJA A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG EDITED: VERLAG: EDITION PAR LA­ HUNGARIAN UNGARISCHE GEOGRAPHISCHE SOCIETÉ HONGROISE GEOGRAPHICAL SOCIETY GESELLSCHAFT DE GEOGRAPHIE BUDAPEST VIII. SÁNDOR UTCA 8.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék