Földrajzi közlemények 1933.

f­t • ' / / 7­7 / FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK BULLETIN GÉOGRAPHIQUE vxFw^. BOLLETTINO GEOGRAFICO GEOGRAPHISCHE MITTEILUNGEN LXI. KÖTET 1933 1-3. SZÁM SZERKESZTI: HÉZSER AURÉL ÉS RÉTHLY ANTAL Figyelmeztetés! A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG 61-ik évi rendes közgyűlését 1933. április 27-én tartja. A meghívót lapunk 55. oldalán közöljük. TARTALOM: Korpás Emil: A Gerecse-hegység morfológiája — 1 Szabó Károly : Adatok a Velencei-tó fizikai földrajzához 17 Dr. Réthly Antal: Görögország éghajlatváltozásának kérdése 22 Dr. Hézser Aurél: A települések városi jellege — 27 Személyi hirek: Cholnoky Jenő előadásai Svéd- és Norvégországban.— Péter János + — 30 Irodalom : a) hazai, b) külföldi 30 A Magyar Földrajzi Társaság hirei . — — 35 Választmányi ülések- Szakülések. A Gazdaságföldrajzi Szakosz­tály előadásai. Népszerű estélyek. 1932. Zárszámadás. Vagyonmérleg. 1933. Költségvetés. — 48 A Magyar Földrajzi Társaság 60 éve — — — — — 51 INHALT:­­ CONTENTS:­­ TABLE DES MATIÈRES: E. Korpás: Die Morphologie des Gerecse-Gebirges — 56 K. Szabó : Beitrag zur physikalischen Geographie des Velencer Sees — — — — — — 58 Dr. Aurél Hézser : Das städtische Gepräge von Siedlungen 59 Tudnivalók a 4. borítékoldalon találhatók. KIADJA A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG EDITED : VERLAG : EDITION PAR LA : HUNGARIAN UNGARISCHE GEOGRAPHISCHE SOCIÉTÉ HONGROISE GEO­GRAPHICAL SOCIETY GESELLSCHAFT DE GÉOGRAPHIE BUDAPEST VIII., SÁNDOR UTCA 8.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék