Földrajzi közlemények 1934.

/ , / A­ KÖZLEME BULLETIN GEOGRAPHIQUE GEOGRAPHICAL REVIEW u 7 J" VW r & I BOLLETTINO GEOGRAFICO GEOGRAPHISCHE MITTEILUNGEN LXII. KÖTET. 1934. 1—3. SZÁM. SZERKESZTI: HÉZSER AURÉL RÉZ ANDOR ÉS TEMESY GYŐZŐ KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL TARTALOM: Dr. Hantos Gyula: Egy mezőgazdasági atlasz margójára­­ Dr. Gaál István: A jávai ősember-maradványok ősföldrajzi jelentősége 19 Kisebb közlemények: Kéz A.: A Floridai tengerszoros. — Bulla B.: A Szahara kiszáradásának problémája. — Hézser A.: Geográfia és politikai célszerűség 24 Hírek 28 irodalom: a) hazai; b) külföldi 29 A Magyar Földrajzi Társaság hírei: Választmányi ülések. Szakülések. Estélyek. 1933. évi Zárszámadás. Vagyonmérleg. 1934. évi költség­vetés 34 INHALT:­­ CONTENTS:­­ TABLE DES MATIÈRES. Dr. Gy. Hantos: Bemerkungen zu landwirtschaftlichen Karten 40 Dr. István Gaál: Paleogeographische Bedeutung der Urmenschen-Knochenreste von Java 42 KIADJA A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG EDITED: VERLAG: HUNGARIAN UNGARISCHE GEOGRAPHISCHE GEOGRAPHICAL SOCIETY GESELLSCHAFT BUDAPEST, VIII., SÁNDOR-UTCA 8. EDITION PAR LA : SOCIETÉ HONGROISE DE GEOGRAPHIE

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék