Földrajzi közlemények 1935.

FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK GEOGRAPHICAL REVIEW BULLETIN GEOGRAPHIQUE BOLLETTINO GEOGRAFICO GEOGRAPHISCHE MITTEILUNGEN LXIII. KÖTET, 1935. 1-3. SZÁM. SZERKESZTI: HÉZSER AURÉL RÉZ ANDOR És vitéz TEMESY GYŐZŐ KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL TARTALOM: Cholnoky Jenő dr.:­­ Gubányi Károly­­ Kádár László dr.: Futóhomok tanulmányok a Duna—Tisza közén ... 4 Pécsi Albert dr: Az Északi Atlanti óceán légi közlekedéstérképei IS Jaskó Sándor: Abráziós platómaradványok a Bakony nyugati peremén 20 Strömpl Gábor dr: Földrajzi védhelyek 23 Gunda Béla: A magyar településföldrajzi tájak elhatárolásának kér­déséhez 28 Irodalom: a) hazai, b) külföldi .. . 31 A Magyar Földrajzi Társaság hírei. Választmányi ülések. Szakülések. Estély. Gazdaságföldrajzi Szakosztály. Zárszámadás az 1934. év­ről. Vagyonmérleg. Költségelőirányzat 1935-re 43 INHALT: - CONTENTS: - TABLE DES MATIÉRES: Dr. Ladislaus Kádár: Über Flugsand und seine Formen im Donau— Theisz—Zwischenstromland 51 Dr. Albert Pécsi: North Atlantic Aeronautical Maps 53 A. Jaskó: Abrasionsplateaus auf dem Westrande des Bagonygebirges 56 KIADJA A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG EDITED­­ VERLAG, EDITION PAR LA : HUNGARIAN UNGARISCHE GEOGRAPHISCHE SOCIETÉ HONGROISE GEOGRAPHICAL SOCIETY GESELLSCHAFT DE GEOGRAPHIE BUDAPEST, VIII., SÁNDOR UTCA 8.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék