Földrajzi közlemények 1936.

00 FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK BULLETIN I \ GEOGRAPHICAL GÉOGRAPHIQUE II REVIEW BOLLETTINO GEOGRAFICO GEOGRAPHISCHE MITTEILUNGEN LXIV. KÖTET, 1936. 1-5. SZÁM. SZERKESZTI: HÉZSER AURÉL ÉS RÉZ ANDOR vitéz TEMESY GYŐZŐ KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL TARTALOM: Gr. Teleki Pál dr.: Elnöki megnyitó­­ Rónai András dr.: Egy harmonikus államterület statisztikai képe 9 Irodalom 28 Társasági ügyek: Főtitkári jelentés az 1935. évről. Közgyűlések és vá­lasztmányi ülések. Zárszámadás 48 INHALT:­­ CONTENTS:­­ TABLE DES MATIÈRES. Paul Teleki: Discours d'ouverture 62 András Rónai: The statistical image of a harmonic state 69 KIADJA A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG EDITED: VERLAG: EDITION PAR LA: HUNGARIAN UNGARISCHE GEOGRAPHISCHE SOCIÉTÉ HONGROISE GEOGRAPHICAL SOCIETY GESELLSCHAFT DE GEOGRAPHIE BUDAPEST VIII., SÁNDOR UTCA 8.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék