Földrajzi közlemények 1937.

00 FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK fitty BULLETIN GÉOGRAPHIQUE GEOGRAPHICAL REVIEW BOLLETTINO GEOGRAFICO GEOGRAPHISCHE MITTEILUNGEN LXV. KÖTET, 1937. 1-3. SZÁM. SZERKESZTI: HÉZSER AURÉL ÉS RÉZ ANDOR vitéz TEMESY GYŐZŐ KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL TARTALOM: Cholnoky Jenő dr.: A Dunazug-hegyvidék Szádeczky-Kardoss Elemér dr.: A Lajta folyó kialakulásáról Bognár Kálmán: Csonka-Magyarország 1935. évi csapadékalakulása Kessler Hubert: A Kopolya zsomboly, egy új barlang a Gömör-Tornai karsztban Jaskó Sándor: Osztrák petróleummezők a Fertőtől nyugatra Irodalom KIADJA A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG EDITED: VERLAG: HUNGARIAN UNGARISCHE GEOGRAPHISCHE GEOGRAPHICAL SOCIETY GESELLSCHAFT BUDAPEST VIII., SÁNDOR UTCA 8. EDITION P\R LA ; SOCIETÉ HONGROI>F DE GEOGRAPHIE 1 27 31 35 40 41

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék