Földrajzi közlemények 1944–1947.

a­f­f-i 4 Sz . I . * v FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK BULLETIN GÉOGRAPHIQUE. GEOGRAPHICAL REVIEW BOLLETTINO GEOGRAFICO GEOGRAPHISCHE MITTEILUNGEN LXXII. KÖTET. 1944. 1. SZÁM. SZERKESZTI: • RÉZ ANDOR ÉS MENDÖL TIBOR vitéz TEMESY GYŐZŐ KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL TARTALOM: Horváth Károly dr., Fest Aladár dr. emlékezete ... • 1 Bulla Béla dr. és Láng Sándor dr.: Geomorfológiai tanulmányok a Lápos-vidéken 3 Györkös Erzsébet dr.: Homokvidékeink mezőgazdasági súlyának főté­nyezői 43 Farkas László dr.: A pesti körcsatorna története 66 Irodalom 74 Beérkezett könyvek 78 KIADJA A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG EDITED : VERLAG: EDITION PAR LA­­ HUNGARIAN UNGARISCHE GEOGRAPHISCHE SOCIÉTÉ HONGROISE GEOGRAPHICAL SOCIETY GESELLSCHAFT DE GEOGRAPHIE BUDAPEST VILI M­ESTERHÁZY­ UTCA 30.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék