Földrajzi közlemények 1948.

00 FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK BULLETIN i GEOGRAPHICAL GÉOGRAPHIQUE I REVIEW ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СООБЩЕНИЯ BOLLETTINO GEOGRAFICO GEOGRAPHISCHE MITTEILUNGEN LXXVI. KÖTET, 1948. ÉVFOLYAM. SZERKESZTI: RÉZ ANDOR ÉS MENDÖL TIBOR TARTALOM: Haltenberger Mihály dr.: In memóriám Bulla Béla dr.: A két Csíki medence és az Oltvölgy kialakulásáról Láng Sándor dr.: A Gyömbér (2045 m) jégkorszaki eljegesedéséről Száva-Kováts Endre: A városfejlődés új iránya... Apró közlemények Irodalom Társasági ügyek KIADJA A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG EDITED. ИЗДАНЫ EDITION PAR LA HUNGARIAN ВЕНГЕРСКИМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ SOCIÉTÉ HONGROISE GEOGRAPHICAL SOCIETY ОБЩЕСТВОМ DE GEOGRAPHIE 1 11 23 30 45 48 55

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék