Földrajzi közlemények 1964.

FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA FŐSZERKESZTŐ : PÉCSI MÁRTON SZERKESZTŐ: MIKLÓS GYULA SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG: ANTAL ZOLTÁN, KAZÁR LEONA, KÁDÁR LÁSZLÓ, RÉZ ANDOR, KOCH FERENC, RADÓ SÁNDOR, SIMON LÁSZLÓ, SZABÓ PÁL ZOLTÁN Szerkesztőség: Budapest VI., Népköztársaság útja 62. Telefon: 117—688 Megjelenik negyedévenként. — Előfizetési díj egy évre 32.— Ft Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a Posta Központi Hírlap Irodánál (Budapest V., József nádor tér 1.) és bármely postahivatalnál. Csekkszámlaszám: egyéni 61.257, közületi 61.066 (vagy átutalás az MNB 47. sz. folyószámlájára) A FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK ÍRÓI 1964-BEN ANTAL ZOLTÁN dr. BALÁZS DÉNES BELUSZKY PÁL dr. BENDEFY LÁSZLÓ dr. BORSY ZOLTÁN dr. CSINÁDY GERŐ dr. DRESCH JEAN ELEK SÁNDOR FALLENBÜCHL ZOLTÁN dr. GAZDAG LÁSZLÓ dr. HALTENBERGER MIHÁLY dr. KOCSINÉ GYÖRKÖS ERZSÉBET dr. KOVÁCS CSABA KŐSZEGI LÁSZLÓ dr. KURUC ANDOR dr. LÓKY KÁROLY MAZUR EMIL MIHAJLOV V. A. MIKLÓS GYULA MOLNÁR FERENC dr. NAGY JÚLIA dr. PÉCSI ALBERT dr. PERCZEL GYÖRGY RADÓ SÁNDOR dr. SÁRFALVI BÉLA SOMOGYI SÁNDOR dr. SZABÓ PÁL ZOLTÁN dr. SZÉKELY ANDRÁS dr. SZESZTAY KÁROLY dr. TAKÁCS JÓZSEF dr. TATAI ZOLTÁN WALLNER ERNŐ dr.

Next