Fons (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) XXIV. évfolyam 2017.

2017 / 1. szám

r­t számunk szerzői Kárpáti Attila (ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, PhD hallgató), Kenyeres István (Budapest Főváros Levéltára, főlevéltáros), Nagy János (Budapest Főváros Levéltára, levéltáros) ELTE BTK­­ Eötvös Lóránt Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar V________________________________________) Lapunkat támogatták: a 13 Nemzeti Kulturális Alap Nemzeti Kulturális Alap és Budapest Főváros Levéltára * A címlapon III. Ferdinánd tallérja [részlet, az érme előlapja]. Forrás: Ulrich Attila: A kislétai éremlelet. In: Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 48. (Nyíregyháza, 2006) 445. p. Felelős kiadó: Szentpétery Imre Történettudományi Alapítvány Nyomta és kötötte: GMN-Color Digital Kft. ISSN 1217-8020 Budapest Főváros Levéltára

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék