Kossuth Lajos: Kossuth Lajos összes munkái 13. Kossuth Lajos 1848/49-ben 3. Kossuth Lajos az Országos Honvédelmi Bizottmány élén 1. 1848. szeptember - december (Budapest, 1952)

FELELŐS SZERKESZTŐ: EMBER GYŐZŐ LEKTOROK: EMBER GYŐZŐ SPIRA GYÖRGY Akadémiai Kiadó (Budapest, V., Alkotmány­ utca 21). Felelős: Mestyán János. Műszaki felelős: Fülöp Antal Akadémiai nyomda, V., Gerlóczy­ u. 19324/52 — Felelős vezető: ifj. Puskás Ferenc

Next