Kossuth Lajos: Kossuth Lajos összes munkái 7. Kossuth Lajos iratai, 1837. május - 1840. december. Hűtlenségi per, fogság, útkeresés - Magyarország újabbkori történetének forrásai (Budapest, 1989)

KOSSUTH LAJOS IRATAI 1837. május 1840. december HŰTLENSÉG! PER, FOGSÁG, ÚTKERESÉS SAJTÓ ALÁ RENDEZTE PAJKOSSY GÁBOR A Kossuth Lajos összes munkái című sorozatnak 1948 és 1966 között tizenegy kötete jelent meg Barta István és Sinko­­vics István szerkesztésében, amelyek Kossuth 1837 előtt, illetve 1847 és 1849 között keletkezett írásait, beszédeit, hivatali iratait és magánlevelezését tar­talmazzák. E kötet is a sorozat része, egyben első eredménye annak a vállal­kozásnak, amellyel teljessé válik Kos­suth politikai pályája 1849-ig terjedő része dokumentumainak kiadása. A kötet Kossuth azon iratait közli, ame­lyek elfogatása, 1837. május 5. és a Pesti Hírlap szerkesztésével való megbízása, 1840. december 31. között keletkeztek: hűtlenségi perének legfontosabb iratai, a fogságból írott levelek, fordításai, majd a szabadulás utáni hónapokban született beszédek, levelek. A kötet használatát az iratokhoz fűzött ma­gyarázójegyzetek segítik. Az iratanyag nagyobb része most jelenik meg először nyomtatásban, egy részét korábban a kutatás sem ismerte. Fontos szakasza ez az időszak Kossuth pályájának­ rend­kívüli személyes képességei mellett a perben tanúsított helytállásával alapoz­ta meg későbbi kivételes pályafutását. Kossuth ebben az időszakban válik a magyar liberális mozgalom jelentős személyiségévé, a kötet így a korszak politikatörténetének kutatását is segíti. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Next