Kossuth Lajos: Kossuth Lajos összes munkái 7. Kossuth Lajos iratai, 1837. május - 1840. december. Hűtlenségi per, fogság, útkeresés - Magyarország újabbkori történetének forrásai (Budapest, 1989)

■ KOSSUTH LAJOS IRATAI 1837. MÁJUS—1840. DECEMBER fcXti- < dip * л • 'H-ypJ.* Л/#«, *.n/s • * jBfBgtB 1||ШШИ1 * ‘^еу'УУ-П ' **y~. ■Cyyt-лЧлли /ча'я. s- Olíya. 'Ч' а |и|1м|ШнД1 И Н £(*/? И *//> ». г* «/ ,, , •rL >Г«л ЛГ\. * < о~. sijl ЩШЩШ яЕБяр • v7-*<-C• г-• *■>«*■ -ьА» -'./»лу *««с. *»,4*.*л- j flHHHj |ЩЩ1 ^y pn.^Uj г у- «-ч. «Ура^ НН| •'**'-•»'»■ V*. «. ■' - ./у, -S, ,„с/л*Л V -, _. НН| ИЯЯ ^ *<л**" ^-•"и ^ ä.': у«*»л»о, V ЯНОВВ g^|||jj|g| í? °^^,гУ^<'у л-~ У + *■* ' * У <)в-лл- ‘ >ix«v«i«< 9Н9н *■ а-*^*-* у> я»-(У+./п'лп**. г • »tvA v-m/'' í< *л ^ /'■У V ШшШВа ^ ^ 4л ^y' t ^ 1 ~ *и У .л~+-\ S’A ^ 1. У fi/yl- jr ||ВШы13я|я ННЕв Áyjr~*> Лл О* <.ssa Л , (/а л /а •/у. кУг&л^ ИДИ НВН| Лл**лл' V ут*3 Átx-т e* 5 37 яНИНШ НН ^ У £v"*r/’Vy' ~3Ve> НИИ ШЩниШ C(°yS 'Y ’-t ~ r' > *— t V л,-. -x ^ rf»h 7»,ь^'0^ Д -J/ *1р^яул v<vt A' téLJbr.. J,_ Л7 t - V. м . «*. ,f <,3-,Ч ^ ■ «ИИИ ||ИН ‘'-'»»’'✓Зг •^‘'^ «уб1'; НИН ’*'• *Я?У** 3333 ‘v г*3 A4 *ЛШыь 4ЛШЙтйЫЬ^dislllel Н ДЬРгщрГ ЛЩр píP^ ЩЩЩ& ^f:'-y-HHÍ 1 '/’ Л&£л, -л-лУл.*, ,п^_л За ИИНя НИ з ^ •«ч:». ^ ^ jZdLéet!*** *. - «4^, „ л ^ . , V, ■ Л. Су гл 1 ШЯШШ HI з -XL ИМ| AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Next