Fővárosi Közlöny, 1931 (42. évfolyam, 1-52. szám)

1931-05-26 / 33. szám

tényleg már megnyitott és kiépített dűlőutat a Beregszász-útig terjedően »Barackos-utcán-nak; f. évi március hó 24-én kelt 60.369/1931 —III. számú határozatával tudomásul vette a Fővárosi Közmunkák Tanácsának 1930. évi március hó 18-án kelt 1370/1930 számú határozatát, amely szerint az I. ker. Németvölgyi-árokból 2731, 2735. hrsz. telkek között északnyugati irányban kiinduló és a Zólyomi-útig terjedő, a szabályozási tervbe 15 m szélességgel felvett névtelen utcát »Breznó-úh-nak ; f. évi április hó 17-én kelt 64.341/1931—III számú határozatával tudomásul vette a Fővárosi Közmunkák Tanácsának 1930. évi április hó 29-én kelt 2036/1930 számú határozatát, amely szerint a 10 kilométer hosszú Hungária-körutat a közönség és a közhivatalok idevonatkozó jogos óhajának kielégítéséül, három szakaszra osztva nevezte el, még pedig az első szakaszt az Űjpest-rakpartól a MÁV bécsi vonaláig ^ »Hungária-felsőkörút«-nak, a második szakaszt a MÁV hatvani vonalától a MÁV bécsi vonaláig »Hungária-középsó'körúh-nak, míg a harmadik szakaszt az összekötő basúti hídtól a MÁV hatvani vonaláig »Hungária-alsókörúh-nak nevezte el; f. évi április hó 17-én kelt 64.344/1931 —III. számú határozatával tudomásul vette a Fővárosi Közmunkák Tanácsának 1930. évi április hó 29-én kelt 2036/1930. számú határozatát, amely szerint a Déry-utca elnevezést kiterjesztette a Német-utcáig ; f. évi április hó 17-én kelt 64.344/1931 — 111. számú határozatával tudomásul vette a Fővárosi Közmunkák Tanácsának 1930. évi április hó 29-én kelt 2036/1930. számú határozatát, amely szerint a Víg-utca elnevezést kiterjesztette a volt Rákóczi-tér által megszakított vonalra ; f. évi április hó 17-én kelt 64.345/1931 — 111. számú határozatával tudomásul vette a Fővárosi Közmunkák Tanácsának 1930. évi április hó 27-én kelt 2036/1930. számú határozatát, amely szerint a Német- és Víg-utcák között lévő közlekedési teriiletet a vásárcsarnok északi oldalán »Vásár utcán-nak; f. évi április hó 17-én kelt 64.346/1931—111. számú határozatával tudomásul vette a Fővárosi Közmunkák Tanácsának 1930. évi április hó 29-én kelt 2036/1930. számú határozatát, amely szerint a VIII. kerületi Főherceg Sándor-utcát »Sándor-utcá-nak; f. évi április hó 17-én kelt 64.347/1931—111. számú harátozatával tudomásul vette a Fővárosi Közmunkák Tanácsának 1930. évi április hó 29-én kelt 2036/1930. számú határozatát, amely szerint a VIII, ker. Főherceg Sándor-teret »Sándor-tén-nek nevezte el j f. évi' április hó 17-én kelt 64.348/1931—111. számú határozatával tudomásul vette a Fővárosi Közmunkák Tanácsának 1930. évi április hó 29-én kelt 2036/1930. számú határozatát, amely szerint a VII. és X. kerületi Pillangó-utca elnevezést arra való tekintetből, hogy az Egressy-út és Thököly-út közti szakasz fel van hagyva, korlátozta arra az útvonalra, amely a Kerepesi-úttól az Egressy-útig terjed; f. évi április hó 17-én kelt 64.349/1931 —111. számú határozatával tudomásul vette a Fővárosi Közmunkák Tanácsának 1930. évi április hó 20-án kelt 2036/1930. számú határozatát, amely szerint a VII, ker. Újvidék-utca elnevezést kiterjesztette az utca folytatásában levő névtelen-útra egészen a Mogyoródi-útig ; f. évi április hó 17-én kelt 64.350/1931 —111. számú határozatával tudomásul vette a Fővárosi Közmunkák Tanácsának 1930. évi április hó 29-én kelt 2036/1930. számú határozatát, amely szerint a VII, ker. Újvidék-utca által metszett teret »Ujvidék­ter«-nek nevezte el ; f. évi április hó 17-én kelt 64.351/1931 — 111. számú határozatával tudomásul vette a Fővárosi Közmunkák Tanácsának 1930. évi április hó 29-én 2036/1930. számú határozatával, amely szerint a VII. ker, Amerikai-út elnevezést kiterjesztette a Thököly-úton túl a folytatásában levő és az Újvidék­térig terjedő névtelen útvonalra ; f. évi április hó 17-én kelt 64.352/1931 —III. számú határozatával tudomásul vette a Fővárosi Közmunkák Tanácsának 1930. évi április hó 29-én kelt 2036/1930. számú határozatát, amely szerint az Újvidék-térből sugáralakban kiinduló és az Álmos vezér-térnél végződő névtelen útvonalat »Álmos vezér-útján-nak nevezte el ; f. évi április hó 17-én kelt 64.353/1931 — 111. számú határozatával tudomásul vette a Fővárosi Közmunkák Tanácsának 1930. évi április hó 29-én kelt 3026/1930. számú határozatát, amely szerint a »Csernyus-utca« elnevezést az Álmos vezér-útjától a Füredi-utcáig megszüntette úgy, hogy a Csernyus­utca ezentúl az Egressy-úttól az Álmos vezér-útjáig fog terjedni; f. évi április hó 17-én kelt 64.354/1931—111. számú határozatával tudomásul vette a Fővárosi Közmunkák Tanácsának 1930. évi április hó 29-én kelt 2036/1930. számú határozatát, amely szerint a II. ker, Miskolczi-utcából a Kerékgyártó- és Káldi­utcák között kiinduló és az Öv-utcáig terjedő s a szabályozási tervbe 10 m szélességgel felvett Névtelen­utcát »Szered-utcá«-nak ; f. évi április hó 17-én kelt 64.355/1931 — 111. számú határozatával tudomásul vette a Fővárosi Közmunkák Tanácsának 1930. évi április hó 29-én kelt 2036/1930. számú határozatát, amely szerint az I. ker. Sashegyi- és Zólyomi-utak találkozásától a 2668/5. és 2668/6. hrsz. telkek között délkeleti irányban kiinduló, a Notre Dame de Sión apácarend intézete mellett haladó és 8075. hrsz. teleknél végződő 10 m széles szerpentin-utat »Miasszonyunk-útjá«-nak ; f. évi április hó 17-én kelt 64.358/1931 —111. számú határozatával tudomásul vette a Fővárosi Közmunkák Tanácsának 1930. évi április hó 29-én kelt 2036/1930. számú határozatát, amely szerint az I. ker, Dániel-útból a 10689/1. és 10687. hrsz. telkek között északkeleti irányban kiinduló és a Szarvas-útig terjedő 6 m széles gyalogutat )>Dániel­köz«-nek; f. évi április hó 17-én kelt 63.359/1931—111. számú határozatával tudomásul vette a Fővárosi Közmunkák Tanácsának 1930. évi április hó 29-én kelt 2036/1930. számú határozatát amely, szerint a III. ker, Hévízi-útból kiinduló s a Szentendrei-úttal párhuzamosan haladó, egy a szabályozási tervbe 18 öl szélességgel felvett névtelen-útig terjedő 8 öl széles utcát a világháború alatt hadifogságban tragikus halált halt hírneves költőnk emlékének megörökí­téséül Gyóni Géza-utcádnak ; f. évi április hó 17-én kelt 64.360/1930—III. számú határozatával tudomásul vette a Fővárosi Közmunkák Tanácsának 1930. évi április hó 29-én kelt 2036/1930. számú határozatát, amely szerint "a III. ker, Szentendrei-útból a 19322/9. és 19322/43. hrsz. telkek között keleti irányban kiinduló és a Dunapartig haladó 10 m széles névtelen-utcát neves költőnkről Vajda János-utcán-nak ;

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék