Fővárosi Közlöny, 1937 (48. évfolyam, 1-22. szám)

1937-03-05 / 12. szám

Ferencsik Józsefnéről 2000/3175 része Valló Henrik és nejére (III., Törökkő), 19902/3. hrsz., 2720 pengőért. Szűcs Enek és nejéről 6 része Várhegyi Béla és nejére (III., Testvérhegy), 20238. hrsz., 2700 pengőért. Offenbacher Mártonról 12 része özv. Offenbacher Mártonnéra,(III., Raktár­ utca 46. sz.), 18696. hrsz., öröklés. Dr. Schreiner Rezsőről y2 része kk. Schreiner Józsefre (III., Táborhegy), 16727. hrsz., öröklés. Lőwinger Józsefnéről y2 része kk. Komlós Anna és birtoktársaira (III., Zsigmond­ utca 34. sz.), 14495. hrsz., öröklés. Özv. Szobek Józsefnéről kk. Zalai Ilonára (III., Ék­utca 2. sz.), 18198. hrsz., öröklés. XI. kerületben: Bozó Gyulánéról Auer Adolf és nejére 4558/49. hrsz., 20.500 pengőért. Luczenbacher Miklós és birtoktársairól Hufnágel Antal és nejére (XI., Daróczi-út), 4568/76. hrsz., 3386­50 pengőért. Budai Otthon Házépítő Szövetkezet­ről illetősége Kádár Valériára (XI., Lenke-út), 4198/4/3—47. hrsz., 9000 pengőért. Szekér József és Imréről 2/8 része Szekér Máriára (XI., Sashegy), 2714. hrsz., 1080 pengőért. Bráth István és nejéről 1260/2829 része Falanik János és nejére (XI., Őrmező), 902. hrsz., 12.605 pengőért. Kk. Szattelberger Anna és birtoktársairól Erőss Istvánra (XI., Kőérberek), 370/4. hrsz., 1137­ 20 pengőért. Fischer Józsefnéről Inventa Fémipari rt.-ra (XI., Sasad), 2288/2. hrsz., 9000 pengőért. 'Herczog Ferencnéről % 'része Kenéz Lászlóra (XI., Péterhegy), 570. hrsz., 1571 pengőért. Hochmann Dezső és nejéről Vass Ilonára (XI., Albert­utca 134. sz.), 3050. hrsz.,­­ 6.000 pengőért. Krause Máriáról 2/10 része özv. dr. Jendrassik Ernőnére (XI., Rezeda­ utca 2. sz.), 5397/2. hrsz., vételár nincs közölve. Grösztenberger Istvánról 12 része Szerencsés János és nejére (XI., Őrmező­ utca), 900. hrsz., 4800 pengőért. Deigner Ferencről 3/is része Poschik Károly és nejére (XI., Kőérberek), 1140. hrsz., 2000 pengőért. . Bpest Szfőv. Községi Takarékpénztár­ról Séra István és nejére (XI., Hamzsabégi­ út), 4555/1. hrsz., 9877­ 50 pengő­ért. Dr. Axm­ann Jánosnéról 12 része Szmazsenka Ervin és birtoktársaira (XI., Sashegy), 2718/1. hrsz., 4000 pengőért. Furulyás Árpád és nejéről Brunner Györgyre (XI., Németvölgy), 7973/2. hrsz., 36.000 pengőért. Kováts Elemérről 26/138 része Lesnyay Károly és nejére (XI., Szüret­ utca 23. sz.), 4933. hrsz., 8000 pengőért. Bughardt Józsefről Papp Ferenc és nejére (XI., Németvölgy), 8139/1. hrsz., 16.000 pengőért. Dr. Tandlich Károlyról Takács Ferenc és birtok­társaira (XI., Badacsonyi-utca 4. sz.), 4476/8. hrsz., öröklés. Steiner Lili és Valériáról 15/60 része Magyar Posztógyár rt.-ra (XI., Bródy Zsigmond­ utca 4. sz.), 3267. hrsz., 2785 pengőért. Pázmándy Józsefről özv. Pázmándy Józsefnére (XI.,­ Fürj-utca 15/a sz.), 7945. hrsz., öröklés. Raksányi Zoltánról 1/2 része özv. Raksányi Zoltánnéra (XI., Lágymányosi­ út 14. sz.), 5015/14—6—10. hrsz., öröklés. Pesti rész: IV. kerületben: Bachruch A. Utóda Rt.-ről Belvárosi Kislakásos Bérházépítő Kft.-re (IV., Bástya­ utca), 24062/1. hrsz., 32.000 pengőért. V. kerületben : Vértes Károly és nejéről illetősége Pollák Ignác és nejére (V., Csanádi­ utca 25. sz.), 25345. hrsz., 8500 pengőért. Ginczler Hermannról 42/1ooo része özv. Szántó Sománéra (V., Pozsonyi­ út), 25338/5. hrsz., 2100 pengőért. Ginczler Hermannról 48/1000 része Fischer Jánosra (V., Pozsonyi-út), 25338/5. hrsz., 2800 pengőért. Ginczler Hermannról 36/1ooo része Bein Hermann és nejére (V., Pozsonyi-út), 25338/5. hrsz., 1800 pengőért. Ginczler Hermannról 24/1000 része Kolos Józsefnére (V., Pozsonyi-út), 25338/5. hrsz., 1200 pengőért. Dr. Pich Jenőnéről csikszentmihályi Csathó Gittára (V., Vilmos császár­ út 64. sz.), 25512. hrsz., 140.000 pengőért. Dr. Havas Béla Lászlóról Weiler Ottó és nejére (V., Aulich­ utca 4­6. sz.), 24731. hrsz., 390.000 pengőért. Neumann Ferencről illetősége özv. Neumann Ferenc­nére (V., Pozsonyi-út), 25256/9. hrsz., öröklés. VI. kerületben : Munkácsy Istvánról Nánássy Lajosra (VI., Reitter Ferenc­ utca 103. sz.), 26649/2. hrsz., 12.500 pengőért. Özv. Eder Gézánéról illetősége dr. Lőwy Adolf és nejére (VI., Csengery­ utca 51. sz.), 28753. hrsz., ajándék. Herczog György és birtoktársáról illetősége Mészáros Józsefre (VI., Jász-utca 71. sz.), 27161. hrsz., 4200 pengőért. Özv. Herzog Ottónéról 2/4 része Farkas Józsefnére (VI., Jász-utca 71. sz.), 27161.­hrsz., 4500 pengőért. Özv. Lőwinger Fü­löpnéről Wolfinger Arnoldnéra (VI., Szondy-utca 32. sz.), 28680. hrsz., öröklés. VII. kerületben : Sauer Árminnéról illetősége dr. Sauer Hugó és birtok­társaira (VII., István-út 28. sz.), 33261. hrsz., öröklés. Zachár Albertről G/ao része Zachár Istvánra (VII., Jósika-utca 26. sz.), 33980. hrsz., öröklés. Özv. Rada Ferencnéről Rada Ferenc és Margitra (VII., Bem-utca 34. sz.), 32907. hrsz., öröklés. VIII. kerületben: Lendenmayer Jakabról illetősége Moór Mihály és nejére (VIII., Magdolna-utca 26. sz.), 35340. hrsz., 4500 pengőért. Weisz Jenőről illetősége kk. Weisz Géza és Sándorra (VIII., Szeszgyár­ utca 5. sz.), 35920. hrsz., ajándék. Geiringer Ottónéról Mackay Istvánra (VIII., Dobozi­utca 39. sz.), 35410. hrsz., 31.600 pengőért. Lukács Salamonról illetősége Lukács Miklós és Istvánra (VIII., Bezerédi­ utca 13. sz.), 34671. hrsz., öröklés. IX. kerületben : Özv. Peringer Nándorné és birtoktársairól Hutter és Lever rt.-ra (IX., Thaly Kálmán-utca 3. sz.), 37735. hrsz., 30.000 pengőért. Sipőcz Pálnéról illetősége Sipőcz Klára és birtoktár­saira (IX., Mester-utca 36. sz.), 37362. hrsz., öröklés. Ellinger Richárdnéról illetősége Ellinger Richárdra (IX., Mester­ utca 13. sz.), 37880. hrsz., öröklés. X. kerületben : Kohn Adolfnéról 1/14 része Víg Sándor és nejére (X., Gyömrői­ út 21. sz.), 41582. hrsz., 2300 pengőért/ Rosenberg Jolánról illetősége Víg Sándor és nejére (X., Gyömrői­ út 21. sz.), 41582. hrsz., 2300 pengőért. Kisfaludy Károly és birtoktársairól illetősége Balázs Lajosra (X., Öv­ utca 74. sz.), 40271. hrsz., egyezség. Weinberger Edéről Sréter Arankára (X., Zsivora­ utca 3. sz.), 39245. hrsz., 13.000 pengőért. XIV. kerületben: Bpest Szfév. Községi Takarékpénztár rt.-ról Czéh István és Máriára (XIV., Hajtsár-út), 31260/210. hrsz., 32.000 pengőért. Özv. Geberle Edénéről Balázs György és nejére (XIV., Alsó­rákosi rétek), 39591/111. hrsz., 2100 pengőért. Özv. Geberle Edénéről Paskutz Gizellára (XIV., Alsó rákosi rétek), 39591/112. hrsz., 3000 pengőért. Halmai Lászlóról illetősége Bpest Szfér. Közönségére (XIV., Egressy­ út 17. sz.), 32148. hrsz., kisajátítás. Németh Ferencről Balassa Gyulánéra (XIV., Alsó rákosi rétek), 39591/75. hrsz., csere. Balassa Gyulánéról Németh Ferencre (XIV., Alsó­rákosi rétek), 39591/67. hrsz., csere. Rosivall Károlyról Szamosi Lajosra (XIV., Szent Mihályi­ út 114. sz.), 39750. hrsz., 5305 pengőért. Dr. Uher Vilmosról illetősége Kessler Károlynéra, 31894/53. hrsz., öröklés. Özv. Spitzer Ignácnéra Szalai Jenőre (XIV., Telep­utca 89. sz.), 31196. hrsz., öröklés.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék