Fővárosi Közlöny, 1943 (54. évfolyam, 1-28. szám)

1943-05-14 / 20. szám

kinevezés. A polgármester 1943. május hó 4.-én kelt 7405/1943—I. számú rendeletével Martosi Zoltán budapesti lakost mérnökgyakornokká kinevezte. Orvosi kinevezés. A polgármester 1943. május 3.-án 7209/1943—I. szám alatt tüdőbeteggondozó intézeti alorvosi állásra dr. Protzner Kálmán orvost kinevezte. ÁLTALÁNOS RÉSZ. Honosítottak névjegyzéke. A polgármester 1943. május hó 3.-án közli 370.397/1943—IV. számú rendeletével az 1943. év április hónapban honpolgári esküt tett, honosított egyének névsorát. Klekot Rudolf, Budapest, 1919., róm­. kat., villanyszerelő, nőtlen, Hrubeczky Ferenc, Budapest, 1883., róm. kat., vasúti munkás, nős, felesége Gombóc Katalin, Kismálnás, 1883., róm. kat., gyermekei Ferenc, Budapest, 1922., róm. kat. és Rózsa, Budapest, 1924. Haraszti Nándor, Budapest, 1922., róm. kat., BSzKRt kalauz, nőtlen, Bocskor Magdolna Ágnes, Budapest, 1922., róm. kat., főiskolai hallgató, hajadon, Dolinszky János, Máramarossziget, 1892., róm. kat., polg. isk. tanár, nős, neje Tóth Júlia, Ungvár, 1892., róm. kat., gyermekei Tamás, Budapest, 1921., róm. kat., János, Budapest, 1924., róm. kat. és Mária, Budapest, 1930., róm. kat., Szannikov Zoe, Jekaterinburg, 1900., házt. alkalm., gör. kel., Frőhlich Károly,­ Bécs, 1896., róm. kat., zongoraművész és neje szül. Czach Emma, 1901., Budapest, róm. kat. és gyermeke Éva, Budapest, 1924., róm. kat., Obiczky Rezső, Pozsony, 1925., róm. kat. tanuló", Obiczky Ilona, Budapest, 1922, róm. kat., tanuló. Családi lakóházak:­­ 1. Kern Tivadar, X., Tarló­ u. 29. Lakik : IX., Erkel­ u. 6., terv. : Eichenberger István, Csillaghegy, Mátyás király­ út 32. 398 m3, 1 lakás. 2. Somogyi István, XIV., Deés-u. 29. Lakik : XIV., Gödöllői-u. 82., terv. : Szűcs József Pestszenterzsébet, Nagykőrösi-út 44. 255 m3, 1 lakás. 3. Gál Ferenc, XIII., Reitter Ferenc-u. 173. Lakik : VI., Vilmos császár-út 33., terv. : Király Mihály II., Margit­körút 62. 335 m3, 1 lakás. 4. Garamvölgyi Ferenc, XIV., Nagy Lajos király-útja 49. Lakik : VII.,­ Dohány-u. 30., terv. : Bánfi Ernő, II., Vám-u. 3. 560 m3, 1 lakás. 5. Gvardián József, XI., Neszmélyi-út 35. Lakik : VIII., Német-u. 37., terv. : Wágner József, X., Jegenye-u. 2/b. 296 m3, 1 lakás. 6. Tamásik Erzsébet, III., Szérüskert-u. 19095/4. hrsz. Lakik: III., Meggyfa-u. 6., terv. : Kiss Sándor, III., Kiskorona-u. 56. 252 m3, 1 lakás. 7. Szale János, III., Testvérhegyi-út 5. Lakik : VI., Eötvös-u. 37., terv. : Polcsa János, III., Tömő-u. 48. 282 m3, 1 lakás. 8. Szirmai Károly, XIV., Jerney-u. 29. Lakik : XIII., Szegedi-u. 41., terv.: Vitray Vilmos, XIV., Egressy-út 1/1. 680 m3, 2 lakás. 9. Krakowszky Rezső, XIV., Báró Jeszenák János-u. 16. Lakik: XIV.,­ Benkő-u. 38., terv.: ugyanaz. 907 m3, 1 lakás 10. Pinkert András, X., Kendeffy-u. 4. Lakik: XI., Tibavár-u. 4., terv. : Pinkert Andrásné, XI., Tibavár-u. 4. 769 m3, 1 lakás. 11. Szegfű Gyula, II., Endrődi Sándor-u. 34. és Ábrányi Emil-u. 9. Lakik : II., Endrődi Sándor-u. 32., terv. : Nagy Lajos, XIV., Semsey Andor-u. 15. 1000 m3, 1 lakás. Gépek : 1. Magánautókereskedelmi kft., VI., Aréna-út 128. 2. Gök József, XI., Bártfai-u. 12/b. 3. Bittera Gyula, XIV., Hungária­ körút 77. Felvonók: 1. Horovitz Richárd,­­XII., Pilsudski-út 18., terv.: Felvonó és Gépgyár Rt., VI., Lehel-u. 12. 2. Kálmán Árpád, II., Keleti Károly-u. 16., terv. : Felvonó és Gépgyár Rt., VI., Lehel­ u. 12. Építési engedélyek. A polgármesteri III. ügyosztály javaslatára a polgár­mester úr 1943. évi május hó 3.-tól 8.-ig a következő építési engedélyeket adta ki. Nagyobb építkezések: 1. Paróczy Vendelné, XIV., Hungária­ körút 57. Lakik : XIV., Amerikai­ út 38., terv : Vitray Miklós, XIV., Egressy-út 108. 2 emeletes lakóház, 1984 m3, 9 lakás. 2. Petrás Kálmán, XIV., Jerney-u. 22. Lakik : VI., Benczur-u. 34., tervező Nelhübel Gyula, II., Margit-körút 65. 5 darab földszintes sorház, 2700 m3, 10 lakás. 3. Fővárosi Közmunkák Tanácsa, III., Hunor-u. és Körte-u. 18726/15. hrsz. Lakik: VII., Madách Imre-tér 3—4., terv.: Kisdi Pál, I., Krisztina-körút 34., Rimanóczy Gyula, I., IV., Béla-u. 95—99. 2 emeletes lakóház, 25855­61 ma, 36 lakás. HIVATALOS HIRDETÉSEK: 221.029/1943.—XI. szám. Pályázati hirdetmény. Ezennel nyilvános pályázatot hirdetek a Ferenc József koronázási jubileumi alapítvány 1943. évi magyar tudományos irodalmi díjára. A pályázat tárgyköréül: »A főváros mai területének szerepe az ókori római birodalom hadászati és védelmi szervezete­i keretében­ A gyűjtőfogalomba sorolható tudo­mányos munkásságot jelölöm ki. A 794/1903. kgy. sz. alapító okirat rendelkezései szerint a székesfőváros az alapítványi jutalomdíjjal nem a bevégzett tehetségeket akarja megkoszorúzni, hanem támogatni kívánja azokat, akik a magyar tudományos irodalom terén rátermettségüknek már nyilvánvaló tanú­jelét adták, akikről méltán feltehető, hogy ezzel az anyagi támogatással tehetségüket, képességeiket és ismereteiket még inkább kifejlesztik és ezáltal a magyar tudomány fel­virágoztatását fogják elősegíteni. Az alapító okiratnak a magyar tudományos irodalmi díjra vonatkozó rendelkezései a következők: 1. A jutalomban csak olyanok részesíthetők, akik 40. életévüket még nem töltötték be. 2. A díjat mindenki csak egyszer kaphatja meg. 3. Folyamodványukhoz tartoznak a pályázók szüle­tési bizonyítványukat, az eddigi kiképzésükről­ szóló ok­iratot vagy igazolást, jövendő tanulmányaik, céljaik, szán­dékuk, terveik részletes írásbeli előadását, valamint eddigi irodalmi munkásságukat csatolni. 3

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék