Fővárosi Közlöny, 1943 (54. évfolyam, 29-57. szám)

1943-11-16 / 49. szám

népiskola ; vitéz Horváthy Gyula népiskolai helyet­tes igazgatót ebben a minőségben a IX., Illatos-út 2—4 sz. leánynépiskola ; Juhász László népiskolai rendes tanítót helyettes igazgatói minőségben a IX., Gyáli-út 25. sz. fiúnépiskola ; dr. Kenessy Béla népiskolai igazgatót a III., Kiscelli­ utca 80. sz. népiskola ; Bódy László népiskolai helyettes igazgatót az V., Szent István-tér 13—14. sz. nép­iskola ; és Mihálka Ernő népiskolai rendes tanítót helyettes igazgatói minőségben a IX., Tűzoltó-utca 85. sz. népiskola vezetésével bízta meg. Szolgálati beosztás. A polgármester 1943. október 26.-án, 16.700/ 1943—1. számú rendeletével a 15.823/1943—1. sz. rendelet Tomka Róza és Somogyi Jolán népjóléti hivatalnokokra vonatkozó részét hatályon kívül helyezte, tehát Somogyi Jolán népjóléti hivatalnok továbbra is a II. kerületi elöljáróságon, Tomka Róza népjóléti hivatalnok pedig a Szeretetotthonok Igazgatóságánál teljesít szolgálatot. Áthelyezések. A polgármester­ 1943. évi október hó 28.-án kelt 16.461/1943—I. számú rendeletével Uriga Antal napidíjas hivatalnokot a X. adókerületi adószám­viteli (forgalmi- és kereseti adó) osztálytól és Horváth Sándor napidíjas hivatalnokot az V/B adó­kerületi adószámviteli (forgalmi- és kereseti adó) osztálytól a központi pénztárhoz áthelyezte. A polgármester 1943. évi október hó 23.-án kelt 15.410/1943—I. számú rendeletével Meszlényi Kornél adószedő főtisztet a VIII/B adókerületi adószámviteli osztályhoz tartozó 31. számú (József­városi p.­u.) fogyasztási adókirendeltségtől a XIV. adókerületi adószámviteli (együttesen kezelt adók) osztályához; lovag Negrelly Henrik adószedő tisztet a XI. adókerületi adószámvi­teli (együttesen kezelt adók) osztálytól a IX/B adókerületi adó­számviteli osztályhoz tartozó 21. számú (Sorok­sári­ úti) fogyasztási adókirendeltséghez ; Wágner Lajos adószedő tisztet a IX/B adókerületi adó­számviteli osztályhoz tartozó 21. számú (Soroksári­úti) fogyasztási adókirendeltségtől a VIII/A adó­kerületi adószámviteli osztályhoz tartozó 17. számú (Külső Jászberényi­ úti) fogyasztási adókirendelt­séghez ; Maron Lajos adószedő tisztet a VIII/A adókerületi adószámviteli osztályhoz tartozó 17. számú (Külső Jászberényi-úti) fogyasztási adó­kirendeltségtől a VII/B adókerületi adószámviteli osztályhoz tartozó 15. számú (Kerepesi-úti) fogyasz­tási adókirendeltséghez ; Fenyő Dezső adószedő tisztet a VII/B adókerületi adószámviteli osztályhoz tartozó 15. számú (Kerepesi­ úti) fogyasztási adó­kirendeltségtől a IX/A adókerületi adószámviteli osztályhoz tartozó 45. számú (Ferencvárosi-kikötő) fogyasztási adókirendeltséghez ; Darvas Zoltán adó­szedő gyakornokot a IX/A adókerületi adószám­viteli osztályhoz tartozó 45. számú (Ferencvárosi­kikötő) fogyasztási adókirendeltségtől a­ XIV. adó­kerületi adószámviteli osztályhoz tartozó 12. számú (Erzsébet királyné­ úti) fogyasztási adókirendelt­séghez ; ifj. Kovács Lajos adószedő gyakornokot a XIV. adókerületi adószámviteli osztályhoz tartozó 12. számú (Erzsébet királyné­ úti) fogyasztási adó­kirendeltségtől a IX/A adókerületi adószámviteli osztályhoz tartozó 45. számú (Ferencvárosi-kikötő) fogyasztási adókirendeltséghez ; Csobánczi Andor adószedő főtisztet a XIV. adókerületi adószámviteli osztályhoz tartozó 12. számú (Erzsébet királyné­ úti) fogyasztási adókirendeltségtől a VI/B adókerületi adószámviteli osztályhoz tartozó 28. számú (Nyugati sz. p.­u.) fogyasztási adókirendeltséghez ; Szabó Jenő adószedő főtisztet a VI/B adókerületi adószámviteli osztályhoz tartozó 28. számú (Nyugati sz. p.­u.) fogyasztási adókirendeltségtől a VI/B adókerületi adószámviteli (együttesen kezelt adók) osztályhoz ; Fejes István adószedő gyakornokot az I. adó­kerületi adószámviteli (együttesen kezelt adók) osztálytól a VIII/B adókerületi adószámviteli osz­tályhoz tartozó 19. számú (Üllői­ úti) fogyasztási adókirendeltséghez; dr. Hunyadi P. Pál adó­hivatali főtisztet a VII/B adókerületi adószámviteli osztályhoz tartozó 41. számú (Kőbánya alsó p.-a.) fogyasztási adókirendeltségtől a XIV. adókerületi adószámviteli osztályhoz tartozó 30. számú (Keleti p.­u.) fogyasztási adókirendeltséghez; Magyary István adószedő gyakornokot a III. adókerületi adószámviteli forgalmiadó osztályhoz tartozó 8. számú (Szentendrei­ úti) fogyasztási adókirendelt­ségtől a IX/B adókerületi adószámviteli osztályhoz tartozó 21. számú (Soroksári-úti) fogyasztási adó­kirendeltséghez ; Kövesi Kálmán adószedő tisztet a III. adókerületi adószámviteli forgalmiadó osz­tályhoz tartozó 7. számú (Bécsi-úti) fogyasztási adókirendeltségtől a IX/B adókerületi adószám­viteli osztályhoz tartozó 21. számú (Soroksári­ úti) fogyasztási adókirendeltséghez; Odry Elek adó­szedő tisztet a IV. adókerületi adószámviteli osztályhoz tartozó 32. számú (Széchenyi alsó rkp.) fogyasztási adókirendeltségtől a IX/B adókerületi adószámviteli osztályhoz tartozó 20. számú (Ferenc­városi p.­u.) fogyasztási adókirendeltséghez át­helyezte. A polgármester 1943. október 28.-án kelt 16.329/1943—I. sz. rendeletével Kerényi Kornél közélelmezési főfelügyelőt a XII. kerületi elöljáró­ságtól a vásárcsarnokok igazgatóságához, innen Papp Pál közélelmezési felügyelőt a XII. kerületi elöljárósághoz , 1943. október 27.-én kelt 16.463/1943—1. sz. rendeletével dr. Jáky Jenő főállatorvost a XIV. kerületi elöljáróságtól a polgármesteri VIII. ügy­osztályhoz, dr. Eresei Vilmos főállatorvost az állatvásárok és közvágóhidak igazgatóságától a XIV. kerületi elöljárósághoz, 1943. november 4.-én kelt 17.084/1943—1. sz. rendeletével dr. Cseffalvay László számvevőségi gyakornokot a XII. kerületi elöljáróságtól a X. kerületi elöljárósághoz, Pogány László segéd­hivatali igazgatót a IV. kerületi elöljáróságtól a polgármesteri központi segédhivatalhoz, Bayer Ferenc irodatisztet a XIII. kerületi elöljáróságtól az I. kerületi elöljárósághoz, Ihász Ernő iroda­tisztet az árvaszéktől a polgármesteri XVII. ügyosztályhoz, Pintér Béla kezelőt az V. kerületi elöljáróságtól a polgármesteri központi segéd­hivatalhoz, Balogh Ervin havidíjas hivatalnokot a XIV. adókerületi adószámviteli osztálytól az V. kerületi elöljárósághoz áthelyezte.

Next